Skip to main content

Riigisaladusele juurdepääsuloaks vajalikud dokumendid

Füüsiliselt isikult:

 • riigisaladusele juurdepääsu loa taotlus
 • riigisaladusele juurdepääsu loa taotleja ja pikendaja ankeet
 • füüsilise isiku kinnitus hoida teatavaks saavat riigisaladust
 • füüsilise isiku kirjalik nõusolek
 • riigisaladusele juurdepääsu loa kehtivuse pikendamise taotlus

Juriidiliselt isikult:

 • riigisaladuse töötlemise loa taotlus
 • riigisaladuse töötlemise loa taotleja ankeet
 • juriidilise isiku kinnitus hoida teatavaks saavat riigisaladust
 • juriidilise isiku kirjalik nõusolek
 • riigisaladuse töötlemise loa kehtivuse pikendamise taotlus
 • riigisaladuse töötlemise loa pikendaja ankeet (täidetakse loa kehtivuse pikendamise taotlemisel)
   

Oluline meeles pidada!

Ankeedi täitmisel palume küsimustega hoolikalt tutvuda ning vastata neile ammendavalt. Ankeedis palume kajastada võimalikult täpselt andmed varandusliku seisu (p 23), varaliste kohustuste (p 23 c) , täiendavate tuluallikate (p 23 d)  pangakontode (p 24) ja digitaalraha (p 25) kohta. 

 1. Krüptovääringute kauplemine ja maksed (loe lähemalt Maksu- ja Tolliameti EMTA lehelt siit ja siit);
 2. Üüri- ja muud tulud (loe EMTA lehelt);
 3. Välisriigis teenitud tulu (loe EMTA lehelt);
 4. Deklareerimata töötasu ehk ümbrikupalk (loe EMTA lehelt);
 5. Maksustatav tulu (loe EMTA lehelt).

Millised kuupalka ületavad varalised kohustused tuleb ankeeti sisse kanda?

Ankeedi punkti 23 alapunkti 3 alla palume kirja panna kõik oma varalised kohustused, mis ületavad Teie ühe kuu palka, sh liisingud, krediitkaardid, võlad eraisikutele, kiirlaenud jms. Märkige ka see, kui olete laenu kaastaotleja või käendate kellegi laenu).

Näiteks kui Teie autoliisingu kuumakse on alla ühe kuu sissetuleku, kuid liisingu jääk on suurem kui ühe kuu palk, siis see varaline kohustus koos kohustuse jääkväärtusega tuleb ankeeti sisse kanda.

Millised sotsiaalmeedia kontod ja sidepidamisvahendid (p 6) tuleb ankeeti sisse kanda?

Ankeeti tuleb märkida kõik telefoninumbrid, e-posti aadressid ning sotsiaalmeedia ja foorumite kontod, mida praegu kasutate ja olete kasutanud viimase 5 aasta jooksul. Sotsiaalmeedia ja foorumite kontode all mõtleme kõikide sotsiaalmeedia kanalite erinevaid kontosid, erinevate foorumite kasutajanimesid. Samuti erinevate tutvumisportaalide või teiste veebikeskkondade kasutajanimed, kui keskkonna kasutamine eeldab registreerimist. Täiendavaid selgitusi leiate ka menüü alalõigust korduma kippuvad küsimused.

Ankeedi esitamine

Riigisaladusele juurdepääsuloa esmataotleja või loa kehtivuse pikendamise taotleja peaks esitama oma ankeedi Kaitsepolitseiametile krüpteeritult või kinnises ümbrikus. See meede on vajalik kõrvaliste isikute ligipääsemise vältimiseks delikaatsele infole ning isikuandmete töötlemise nõuete täitmiseks. Sellise soovituse on andnud Andmekaitse Inspektsioon: https://adr.rik.ee/aki/dokument/8847309.

 • Kõigepealt allkirjastage ankeet digitaalselt. Juhendi, kuidas digitaalselt allkirjastada leiate lingilt digiallkirjastamine.
 • Seejärel krüpteerige digitaalselt allkirjastatud ankeet ID-kaardiga, kasutades Kaitsepolitseiameti krüpteerimissertifikaate  „Kaitsepolitseiamet krüpto 1“, „Kaitsepolitseiamet 2“, „Kaitsepolitseiamet 3“, „Kaitsepolitseiamet 5“ (kasutada tuleb kõiki nelja krüpteerimissertifikaati korraga). Juhendi, kuidas dokumente krüpteerida leiate lingilt krüpteerimine.
 • Krüpteeritud ankeet koos teiste nõutud dokumentidega saatke e-posti aadressile: [email protected].

NB! Ankeedis andmete varjamine on riigisaladusele juurdepääsuloa andmisest keeldumise üks alustest (RSVS § 32 lg 2 p 10).