Skip to main content

Vihkamise õhutamise eest tunnistati elamisluba kehtetuks

Kaitsepolitsei ettepanekul tunnistas Politsei- ja Piirivalveamet määratlemata kodakondsusega Sergei Tšaulini pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks. Välismaalaste seaduse (§ 241 lg1 p 2) põhjal võib välismaalase elamisloa tühistada, kui ta kujutab ohtu avalikule korrale ja riigi julgeolekule. Määratlemata kodakondsusega Tšaulin lahkus Eestist 14. veebruari õhtul.

Sergei Tšaulin on pika aja vältel aktiivselt levitanud Venemaa Föderatsiooni vaenulikku propagandat. Kremli tööriistana on Tšaulin aastaid antifašistliku liikumise sildi all õhutanud rahvuslikku ja poliitilist vihkamist. Mees on samuti olnud surematu polgu aktsioonide eestvedaja ja Kremli lõhestuspoliitika elluviimiseks juhtinud mittetulundusühingut Venemaa Kaasmaalased Euroopas. Mullu 24. veebruaril taasalanud Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu agressioon Ukraina vastu selgitab sellise tegevuse ohtlikkust.