GRU jaoks luuranud mees mõisteti süüdi Eesti Vabariigi vastases kuriteos

Esmaspäeval, 8. mail mõistis Harju Maakohus kokkuleppemenetluses süüdi 30aastase Artjomi, kes tegi ebaseaduslikku koostööd Venemaa eriteenistustega, pannes sellega toime Eesti Vabariigi vastase kuriteo.

Riigiprokuratuuri süüdistuse kohaselt värbas Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude Kindralstaabi Luurepeavalitsus ehk GRU Artjom Zintšenko aastal 2009 ning alates 2013. aastast kuni kahtlustatavana kinnipidamiseni osales ta aktiivselt Eesti Vabariigi julgeoleku kahjustamisele suunatud GRU agentuur-operatiivtöös.

Artjom Zintšenko sai Eesti Vabariigi vastu suunatud salajase koostöö käigus ülesandeid GRU töötajatelt. Peamiselt oli tema ülesanne koguda teavet riigikaitseliste objektide ja elutähtsat teenust tagavate objektide kohta Eesti Vabariigi territooriumil, aga ka näiteks Kaitseväe ja Kaitseliidu sõjaliste liitaste tehnika liikumise kohta Eestis. Samuti sai Zintšenko ülesandeid hankida GRU-le Eesti Vabariigist soovitud esemeid, näiteks sidevahendeid.

Salajase agentuur-operatiivtöö käigus kogutud teavet ja esemeid edastas Artjom Zintšenko korduvalt ja perioodiliselt GRU töötajatele nii sidevahendite kaudu kui ka Peterburis toimunud kohtumistel.

Artjom Zintšenko on Vene Föderatsiooni kodanik, kes elab Eestis elamisloa alusel alates 2013. aastast.

Harju Maakohus mõistis Zintšenko täna süüdi ja karistas teda karistusseadustiku § 233 alusel viieaastase vangistusega.

Riigiprokuratuuri juhtimisel viis kriminaalmenetlust läbi Kaitsepolitseiamet, millele eelnes Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti koostöö.  

 

Harrys Puusepp
pressiesindaja
Kaitsepolitseiamet
612 1406/ 5090170
[email protected]