Skip to main content

Tule meile tööle

Manused

Isikuankeet (55.58 KB)

Kui Sa oled julge, teotahteline ja õpihimuline inimene ning soovid muuta keskkonda turvalisemaks, siis täida meie ankeet, mille leiad kodulehelt, ja kandideeri.

Tingimused:

Sul peab olema lisaks keskharidusele vähemalt kutseharidus, mõnes valdkonnas on vajalik kõrgharidus ja võõrkeelte oskus. Sa pead olema terve ja füüsiliselt heas vormis Eesti kodanik, kes valdab eesti keelt seadusega kehtestatud ulatuses.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus, hea suhtlemisoskus ja magistrikraad.Sobivaks kandidaadiks osutumise korral tuleb Sul taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba, mis on eelduseks tööle asumisel (vt Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord), ning läbida tervisekontroll.

Enne kandideerimist tutvu palun Kaitsepolitseiameti põhimäärusega, politseiametnikule kehtestatud kutsesobivusnõuetega ning õigusaktidega, mis reguleerivad meie tööd.

Kandideerimisel on oluline teha seda konfidentsiaalselt:

  • ära aruta kandideerimist teistega, sh CV-s märgitud soovitajatega;
  • ära kasuta dokumentide saatmiseks arvutit või e-posti kontot, kus teistel võib olla juurdepääs sinu tegevusele ja kirjavahetusele (nt tööarvuti jmt);
  • töövestlusel juhendame sind, kas ja kuidas kandideerimisest teistele rääkida. 

Huvi korral saada e-kiri aadressil [email protected].

Kaitsepolitseiametis on võimalik läbida ka praktikat.

Kui Sinu kõrghariduse õpingud on jõudnud lõpetamisjärku ja Sul on soov seejärel asuda meile teenistusse, siis on Sul võimalus läbida meie juures praktika.  Kaitsepolitseiamet on julgeolekuasutus, mistõttu praktikale soovijal tuleb taotleda juurdepääsuluba riigisaladusele ja läbida julgeolekukontroll. Julgeolekukontroll kestab üldjuhul kolm kuud, millest tulenevalt peab praktikale soovija esitama Kaitsepolitseiametile vastava taotluse vähemalt kuus kuud enne praktika algust.  

kandideeri