Skip to main content

Vahistati riigireetmises kahtlustatav Vladimir Veitman

Kaitsepolitsei töötajad pidasid 7. augustil kinni endise kolleegi kahtlustatuna salastatud teabe edastamises Venemaa Föderatsiooni eriteenistustele. Riigiprokuratuuri taotlusel võttis Harju Maakohus Vladimir Veitmani reedel, 9. augustil vahi alla.

7. augustil alustati kriminaalmenetlust Karistusseadustiku §232 lg 1, st riigireetmise tunnustel. Kriminaalmenetluse alustamisele eelnes pikemaajaline teabehange.

Vladimir Veitman töötas Kaitsepolitseiametis tehniliste toimingute spetsialisti ametikohtadel aastatel 1991-2011. Kahtlustuse kohaselt algas riigireetmine aastaid pärast Kaitsepolitseiametisse tööleasumist.

„Veitman ei töötanud kunagi kaitsepolitseis juhi ametikohal, ei osalenud operatsioonide planeerimises, ei omanud teavet salajaste kaastöötajate ega nende kogutud info kohta, samuti polnud tal ligipääsu EL ega NATO saladustele,“ kinnitas Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu.

Kriminaalasja juhtiva riigiprokuröri Inna Ombleri sõnul on kriminaalmenetluse käigus läbi viidud mitmeid läbiotsimisi ja ülekuulamisi. „Kahtlustatava ülekuulamistel on saadud väärtuslikke ütlusi ning ta teeb uurijatega koostööd. Nii on teada ka isikud, kes Venemaa Föderatsiooni eriteenistuste poolt Veitmaniga suhtlesid. Läbiotsimiste käigus on kahtlustatav loovutanud olulisi asitõendeid, muuhulgas suures koguses sularaha,“ ütles Ombler.

Riigi peaprokurör Norman Aas leidis, et viimastel aastatel avalikuks saanud riigireetmise juhtumite arv näitab paraku seda, et Eesti on oma geopoliitilise asukoha ja ajaloo tõttu Vene eriteenistuste suure huvi ja värbamissurve all. „See ei ole ka imekspandav, kuna alles sel nädalal avaldas üks kõrge Vene riigitegelane, et Balti riikide NATO-sse kuulumine ei meeldi neile. Sellise ohu teadvustamine Eesti poolt ja omapoolsed intensiivistunud vastumeetmed viimaste aastate jooksul on kindlasti ka olulisemaks põhjuseks, miks need juhtumid on päevavalgele tulnud ja õigusriigile kohase kohtuliku lahenduse saanud.“

Kriminaalmenetlust viib läbi Kaitsepolitseiamet ning uurimist juhib Riigiprokuratuur.

Veitmani taust:

Vladimir Veitman sündis 15.02.1950 Tallinnas.

Põhi- ja keskkoolis käis ta Tallinnas, Tallinnas omandas ka tehnilise kõrghariduse.

1980-1991 töötas ta NSVL Riikliku Julgeoleku Komitees, täpsemalt ENSV RJK operatiiv-tehnilises osakonnas.

Vladimir Veitman asus Kaitsepolitseiametisse tööle detsembris 1991 põhimõttel, et endisi KGB töötajaid ei kaasatud operatsioonide planeerimisse ja juhtimisse, kuid kasutati spetsialistina tehnilistes toimingutes.

Vladimir Veitman saadeti Kaitsepolitseiametist pensionile aastal 2011.

Katrin Lunt
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur
Tel 613 9415; 527 6806
[email protected] 

Lisainfo:
Harrys Puusepp
Pressiesindaja 
Kaitsepolitseiamet 
tel 612 1406; 5090 170
[email protected]