Skip to main content

Vahistati Eesti Mereväe vanemohvitser ja kaks altkäemaksu andmises kahtlustatavat

Kaitsepolitsei kahtlustab kahte Eesti Mereväe vanemohvitseri korduvas altkäemaksu võtmises ning ühte neist ka selle nõudmises. Altkäemaksu korduvas andmises kahtlustatakse viit eraettevõttega seotud isikut. 9. novembril vahistas Harju Maakohus ühe vanemohvitser ning kaks altkäemaksu andmises kahtlustatvat. 

Riigiprokuratuuri taotlusel võttis Harju Maakohus 9. novembril vahi alla ühe Mereväe ohvitseri, keda kahtlustatakse altkäemaksu korduvas nõudmises ja võtmises ning kaks eraettevõttega seotud isikut, keda kahtlustatakse korduvas altkäemaksu andmises. Tänaseks on üks eravõttega seotud isik vahi alt vabastatud.

Novembri algusest kahtlustab Kaitsepolitseiamet kaht mereväe vanemohvitseri altkäemaksu korduvas võtmises ning viit eraettevõtetega seotud isikut - Vasilyt (59), Alekseid (38), Valerit (53), Nikolaid (31) ning Aleksanderit (48) alkäemaksu korduvas andmises. Kokku on kahtlustatavaid seitse, kellest kaks viibivad endiselt vahi all. 

Kahtlustuse kohaselt võtsid ohvitserid altkäemaksu Mereväe laevadele remont- ja hooldustööde teenust pakkuvate firmade esindajatelt vastutasuna neile riigihangetel konkurentsieeliste loomise eest.

Mereväelasi kahtlustakse vastavalt karistusseadustiku § 294 lg 2 p 1,2 ning § 294 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. Vasilyt, Alekseid, Valerit Nikolaid ning Aleksandrit kahtlustatakse karistusseadustiku § 298 lg 2 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises.

Kriminaalmenetlust juhib Riigiprokuratuur ja viib läbi Kaitsepolitseiamet.

Kadri Põldaru
Avalike suhete talituse juhataja
Riigiprokuratuur