Skip to main content

Välisriigis viibimine

Kuidas käituda, kui reisil olles tekivad probleemid välisriigi õiguskaitseorganite või eriteenistustega?

1. Selgitage enne reisi välja, kas sihtriigis viibimisel on vaja end migratsiooni või õiguskaitse ametkonnas registreerida. Kõikide vajalike nõuete täitmine aitab vältida seaduslikke võimalusi Teie kinnipidamiseks.

2. Eriteenistused võivad Teiega kontakteerumiseks pakkuda sõbralikult võimalust vestelda "ühistel" teemadel. Samas on esinenud juhtumeid, kus Eesti kodanikke on:

 • jõhkralt ähvardatud,
 • viidud miilitsa- või politseijaoskonda (probleem dokumentidega või muu sarnane ettekääne),
 • alusetult arreteeritud (seoses kuriteo väidetava toimepanekuga).

3. Koostööle kallutamiseks võidakse kuritegusid ka fabritseerida (näiteks isiku juurest narkootilise aine leidmisega võib kaasneda vanglakaristus). Vastutasuks agendiks hakkamise eest pakutakse lahkelt võimalust süüdistustest loobumiseks. Vastasel korral aga minnakse kohe manukaid kutsuma, sest Teie kõrvaltoas asuvast reisikohvrist on avastatud ebaseaduslikke mõnuaineid.

4. Juhul, kui Teil tekib välisriigis probleeme õiguskaitseorganitega, jääge rahulikuks ja püüdke järgida mõningaid käitumisjuhiseid:

 • küsige täpset selgitust, milles probleem seisneb või milles Teid süüdistatakse;
 • kui Teid peetakse kinni, siis nõudke kohe kokkusaamist konsuliga või mõne teise Eesti Vabariigi saatkonna või konsulaadi esindajaga. (On olnud juhtumeid, kus kokkusaamist konsuliga on nõutud, kuid seda pole võimaldatud ning selle asemel on tehtud selgeks, et hääle tõstmisel viiakse otse ülekuulamisele ning sealt eeluurimisvanglasse.) (Vt ka http://reisitargalt.vm.ee/);
 • kui Teiega soovitakse vestelda, siis küsige, mis ametkonda isik esindab ning mis on tema nimi ja ametikoht;
 • küsige näha isiku töötõendit ja jätke seal kirjas olev ametikoht, nimi ja perekonnanimi hästi meelde;
 • püüdke alati meelde jätta „heasoovliku” või „uudishimuliku” isiku tundemärgid ja nimi;
 • pealetükkiva lähenemise korral teatage, et Te ei jäta vestlust ja muud kogetut enda teada, vaid räägite sellest ajakirjandusele ning Eesti õiguskaitseorganitele (eriti mõjuv on vihje kontaktide kohta rahvusvahelise meediaga);
 • kinnipidamise või muude probleemide korral küsige hiljem kindlasti ametlikku tõendit;
 • Kui tuntakse huvi Teie töö, äritegevuse, ametiülesannete või tuttavatega seonduva vastu, siis püüdke Teile esitatud küsimused meelde jätta. Nende põhjal on hiljem võimalik paremini mõista Teie kinnipidamise põhjuseid;
 • küsimustele vastamisest võite keelduda ja ühtlasi nõuda, et soovite eelnevalt kokku saada konsuliga ning vastate küsimustele ainult konsuli juuresolekul;
 • jääge endale kindlaks ja resoluutseks. Kui olete järeleandlik, muutuvad tülitajad veelgi pealetükkivamaks, sest neile jääb mulje, et Teid ongi võimalik šantažeerida või muul viisil koostööle kallutada;
 • ärge uskuge lubadusi, et pärast Teiepoolset väikest vastutulekut jäetakse Teid rahule. Ärge uskuge lubadusi, mis Teie arusaamist mööda ei ole seadusega kooskõlas. Mida rohkem Te end võõrriigi eriteenistusega seote, seda šantažeeritavamaks Te muutute, seda rohkem Teilt nõutakse ja seda raskem on Teil hiljem ei öelda;
 • ärge alluge ähvardustele. Eriti resoluutselt keelduge ettepanekutest mistahes ebaseaduslikuks tegevuseks. Sellega muudaksite end automaatselt šantažeeritavaks ja annaksite vajaduse korral õiguskaitseorganitele seadusliku aluse enda kinnipidamiseks. Mõtlematu järeleandlikkus võib tulevikus põhjustada kaugelt suuremaid probleeme kui kõige kiuste iseendale ja oma tervele mõistusele kindlaks jäämine;
 • kui Teid soovitakse testida valedetektoriga või Teid palutakse täita tundmatuid teste, siis ärge mõtlematult nõustuge, vaid kaaluge võimalust nõuda kohest kokkusaamist konsuliga;
 • kui olete eriteenistuse ohvitseri(de)ga vestluse siiski läbinud ning Teil palutakse kohtumine ja vestlus tavapäraselt „omavahele” jätta, on alati otstarbekas teatada, et Eesti riigi kodanikuna olete Te kohustatud vahejuhtumist teatama kohalikku saatkonda ning hiljem riigi julgeolekuorganitele. Sellega kaitsete end edasiste šantaažikatsete eest. Kui Te isegi lubate vestlust varjata, siis mõelge koju naastes põhjalikult järele, kas Teie huvides on ikka loobuda Eesti ametiasutuste abist ja nõuannetest keerulises olukorras. Ärge tehke kaasa mänge, mida Te ei soovi ja mis võivad tuua kahju nii Teile endale kui ka Eesti riigile;
 • kui Teil on tekkinud probleem õiguskaitseorganiga, pöörduge kohe Eesti esinduse poole, kus rääkige oma probleemist ja vajaduse korral paluge neilt abi (juhul, kui Teil on alust arvata, et Teid pärast vestlust jälgitakse ning kartusest kohalike võimude ees ei julge Te saatkonda minna, siis Eestisse saabudes võtke esimesel võimalusel ühendust Kaitsepolitseiametiga);
 • Eestisse jõudes võtke ühendust Kaitsepolitseiametiga.

Eesti Vabariik kaitseb Teid ka meie riigi piiridest väljaspool

Vastavalt Eesti Vabariigi Põhiseadusele kaitseb riik oma elanikku ka väljaspool Eesti piire. Eesti elanikele osutavad välismaal konsulaarkaitset Eesti välisesinduste konsulid. Eesti välisesinduste kontaktid leiate siit.

Juhul, kui Te satute välisriigis olles hätta nädalavahetusel või riigipühal, on Teil peale esinduse võimalik ühendust võtta välisministeeriumi hädaabi numbril +372 53 01 9999.

 • Kui Teil on ükskõik missugustel asjaoludel olnud kontakte välisriigi eriteenistuste või õiguskaitseorganite esindajatega;
 • kui Teil või Teie firmal on tekkinud probleeme kolmandate riikide külastamisega või seal tegutsemisega;
 • kui Teil on reisil juhtunud ebameeldivaid või kummalisi intsidente,
 • siis teavitage sellest kohe Eestisse saabudes Kaitsepolitseiametit telefonil 612 1455.