Terrorismi rahastamise tõkestamine

Peamised terrorismi rahastamise viisid on:

  • legaalsed tehingud krediidiasutuste, eelkõige läbi internetiteenuste kaudu
  • alternatiivsete rahasiirmiskanalite kasutamine
  • raha ja muu vääringu (juveelid, krediitkaardid) füüsiline transport
  • kuritegevus, millest saadava tuluga rahastatakse terrorirühmitiste tegevust – narkokaubandus, illegaalne immigratsioon jne

Eesti arenenud pangandusstruktuur ning interneti-teenused on atraktiivseks rahastamise kanaliks rahvusvahelistele terrorirühmitustele. Seda, et terroristlikud rühmitused on huvitatud oma tegevuse rahastamiseks uute kanalite loomisest ning võivad seda teha ka Eestis, näitab 2006. a Kaitsepolitseiameti poolt õigusabipalve alusel alustatud kriminaalasi, mille raames tuvastati Eesti elanike seotus rahvusvahelise terrorismi rahastamise skeemiga. Juhtumiga seotud Eesti elanikele mõistis kohus tingimisi karistused rahapesu ja arvutikelmuse eest; Suurbritannia kohus mõistis kolmele skeemiga seotud Briti kodanikule terrorismile kaasaaitamise eest reaalsed vanglakaristused vahemikus 6,5–10 aastat.

Menetlust alustas Kaitsepolitseiamet, kuid kuna ei tuvastatud, et Eesti elanikud oleksid olnud teadlikud seotusest terrorismiga, viis menetluse lõpuni Keskkriminaalpolitsei rahapesu tunnustel.