Terrorismi rahastamise tõkestamine

Mitmed viimastel aastatel Euroopas aset leidnud terrorikuriteod pandi toime suhteliselt käepäraste vahenditega (külmrelvad, sõiduautod jms). Sedalaadi rünnakute ettevalmistamine ei nõua  ilmtingimata märkimisväärseid investeeringuid. Siiski vajab iga terroristlik ühendus või rühmituse toetaja tegutsemiseks rahalisi vahendeid, mida võidakse hankida järgneval viisil:

  • tehingud traditsiooniliste krediidi- ning finantseerimisasutuste kaudu (nt pangad);
  • tehingud alternatiivsete maksevahendite teenuste pakkujate kaudu (rahasiirdamisteenused);
  • sularaha ja muu vääringu füüsiline transport;
  • organiseeritud kuritegevusest saadud tulu kaudu (narkokaubandus, naftatooted, salakaubandus, ebaseadusliku sisserände vahendamine jne).

Digivaldkondade arenedes on lisandunud uued terrorismi rahastamise viisid läbi e-raha makseasutuste osutatavate teenuste, mis võib hõlmata erinevaid krüpto-lunavara nõudeid füüsiliste ning juriidiliste isikute suhtes.

Terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevus (karistusseadustiku § 2373  kvalifikatsioonis)ei sisalda üksnes selle rahastamist klassikalisel viisil, vaid kätkeb endas ka muul viisil teadvat toetamist, samuti vahendite kättesaadavaks tegemist või kogumist, teades, et neid võidakse kasutada täielikult või osaliselt terrorikuritegude toimepanemiseks. Ei ole tähtis, kui suurte summadega terroristlikku ühendust või isikut rahastatakse vaid see, et tegevus on suunatud terrorikuritegude toimepanemisele. Karistuse mõistmisel omab süü suuruse seisukohalt tähtsust küll rahalise toetuse suurusjärk, kuid mitte täpne rahasumma.

Kaitsepolitseiamet teeb terrorismi rahastamise tõkestamisel igapäevast koostööd rahapesu andmebürooga. Koostöös on välja töötatud juhend terrorismi rahastamise kahtlusega tehingute tunnuste kohta:

Rahvusvaheliste sanktsioonide nimekirjade otsingusüsteem.