Skip to main content

Terrorismi liigid

Terrorismi liigitamiseks on erisuguseid võimalusi olenevalt sellest, millised terrorismi tunnused võetakse liigituse aluseks. Enam levinud on terrorismi liigitamine ideoloogiliste aluste põhjal, kuna just ideoloogia ehk poliitiline eesmärk on see, mis eristab terrorismi (organiseeritud) kuritegevusest. Ideoloogiast lähtuvalt liigitatakse terrorismi järgmiselt:

  • natsionalistlik ehk etniline terrorism
  • religioosne terrorism
  • paremäärmuslik terrorism
  • vasakäärmuslik terrorism.

Hetkel peetakse Euroopa riikides radikaliseerumise peamisteks põhjustajateks interneti vahendusel levivat terroristlikku propagandat ja radikaalse islami järgijate sihipärast mõjutustegevust. Euroopas põhjustab probleeme radikaliseerumine vanglates. Süüdi on mõistetud sadu terrorikuriteo kavandajaid ja korraldajaid. Vanglas viibimise ajal ei ole nad üldjuhul oma veendumustest loobunud, pigem radikaliseerinud seal teisi kinnipeetavaid. Vanglast vabanedes kujutavad need isikud suure tõenäosusega ohtu edaspidigi. Oleme küll tuvastanud ka Eesti vanglastes üksikuid radikaliseerumise ilminguid, kuid esialgu see on veel väike mure. 

Radikaalne islam

Islamistliku terrorismiga on seotud mõned mõisted, mille sisust tihti aru ei saada.

  • Radikaalne islam ehk islamism – poliitiline teooria, mille kohaselt islam ei ole ainult usk, vaid täiuslik poliitiline süsteem, mis peab olema ühiskonnakorralduse aluseks. Islamism on lai mõiste, mis hõlmab erinevaid ususuundi ja -organisatsioone. Islamistlike rühmitiste eesmärk on islami õiguse ehk šariaadi kehtestamine. Islamism õigustab vägivaldset džihaadi – võitlust „uskmatute” vastu. Erinevalt liikumisest võib see käia konkreetse riigi või kogu maailma kohta.
  • Fundamentaalne islam ehk fundamentalism – püüdlus järgida algset, Muhamedi-aegset islamit. Fundamentalistid järgivad traditsioonilist islamit eelkõige igapäevaelus: käitumisreeglid, riietus, perekorraldus. Fundamentaalset islamit järgitakse kõige täpsemalt Saudi Araabias, mille ametlik religioon on vahhabism – üks fundamentalismi vorme.
  • Radikaalse ja fundamentaalse islami ühiseks jooneks on läänelike mõjutuste hukkamõistmine.

Islamistliku terroriohu puhul tulekski tähele panna islamisse pöödunuid (konvertiidid ehk usuvahetajad), kes on iseäranis rangelt islamistlikku maailmavaadet järgima asunud. Oma äärmuslikkuses tõlgendavad nad islamit moel, millega enamik islamiusulisi kuidagi nõus poleks, ning lähevad sedasi tugevasse vastuollu tänapäevase eluviisi ja väärtustega. Radikaliseerumise protsess on individuaalne – see võib olla pikk ja kesta aastaid, kuid on ka juhtumeid, kus isik radikaliseerub ja muutub ohtlikuks pelgalt kuudega.

Terrorikuritegude ennetamiseks on vaja tõsta teadlikkust radikaliseerumisest kui nähtusest ja ühiskondlikust probleemist. Paraku tuleb olla valmis reageerima nii operatiivteenistuste kui ka sotsiaal- ning ohvriabi tasandil.