Terrorismi liigid

Terrorismi liigitamiseks on erisuguseid võimalusi olenevalt sellest, millised terrorismi tunnused võetakse liigituse aluseks. Enam levinud on terrorismi liigitamine ideoloogiliste aluste põhjal, kuna just ideoloogia ehk poliitiline eesmärk on see, mis eristab terrorismi (organiseeritud) kuritegevusest. Ideoloogiast lähtuvalt liigitatakse terrorismi järgmiselt:

  • natsionalistlik ehk etniline terrorism
  • religioosne terrorism
  • paremäärmuslik terrorism
  • vasakäärmuslik terrorism.

Viimastel aastakümnetel on vaieldamatult kõige levinumaks terrorismi liigiks tõusnud religioosne terrorism ning seda eelkõige islamiusuliste terroristide tegevuse tõttu. 11. september 2001 näitas, et oma usu nimel tegutsevad terroristid võivad põhjustada palju kordi raskemaid tagajärgi kui ükskõik millise muu poliitilise eesmärgi poole püüdlevad terroristid. Kui teised terrorismi liigid on eelkõige riigisisesed, siis islami terrorismi eristab teistest rahvusvahelisus: islamistlike terrorirühmitiste ühiseesmärgiks on Lääne tsivilisatsiooni mõju kaotamine islamimaailmas ning kogu islamimaailma ühendamine ühtseks kalifaadiks nagu prohvet Muhamedi ajal.

Radikaalne islam

Islamistliku terrorismiga on seotud mõned mõisted, mille sisust tihti aru ei saada.

  • Radikaalne islam ehk islamism – poliitiline teooria, mille kohaselt islam ei ole ainult usk, vaid täiuslik poliitiline süsteem, mis peab olema ühiskonnakorralduse aluseks. Islamism on lai mõiste, mis hõlmab erinevaid ususuundi ja -organisatsioone. Islamistlike rühmitiste eesmärk on islami õiguse ehk šariaadi kehtestamine. Islamism õigustab vägivaldset džihaadi – võitlust „uskmatute” vastu. Erinevalt liikumisest võib see käia konkreetse riigi või kogu maailma kohta.
  • Fundamentaalne islam ehk fundamentalism – püüdlus järgida algset, Muhamedi-aegset islamit. Fundamentalistid järgivad traditsioonilist islamit eelkõige igapäevaelus: käitumisreeglid, riietus, perekorraldus. Fundamentaalset islamit järgitakse kõige täpsemalt Saudi Araabias, mille ametlik religioon on vahhabism – üks fundamentalismi vorme.
  • Radikaalse ja fundamentaalse islami ühiseks jooneks on läänelike mõjutuste hukkamõistmine.

Traditsiooniline fundamentalism iseenesest ei ole julgeolekuohuks, samas lähevad selle järgijad vastuollu Euroopa tavade ja mõningatel juhtudel ka õigussüsteemiga.

 

Erinevad allikad, nt: J.M. Lutz, B.J. Lutz. Global Terrorism; Council of Foreign Relations. Types of Terrorism; Encyclopedia of World Terrorism 1996-2002.