Skip to main content

Teie valduses oleva riigisaladuse kaitse

 • Riigisaladus ei tohi jääda järelevalveta. Kabinetist lahkudes, nt lõunapausile minnes või õhtul töölt lahkudes, lukustage riigisaladust sisaldavad dokumendid ja muud teabekandjad (mälupulgad, CD-plaadid vms) seifi. Piiratud tasemel riigisaladuse võib sulgeda lisaks seifile ka lukustatavasse kappi või sahtlisse. 
 • Töölaua äärest lahkudes lukustage arvuti ekraan.
 • Õhtul töölt koju minnes sulgege oma kabinet ning lukustage oma tööarvuti.
 • Kasutage oma tööarvutis tugevat ehk pikka ja erimärke sisaldavat salasõna, mida on raske ära arvata..
 • Ärge unustage väljaprinditud dokumente printerisse, kus see saab kättesaadavaks teistele kolleegidele..
 • Ärge arutage tööga seonduvaid teemasid avalikes kohtades või kõrvaliste isikute juuresolekul.
 • Ärge töödelge riigisaladust väljaspool turva- või administratiivala. Mistahes riigisaladuse töötlemine avalikus ruumis (kohvik, buss/lennuk, kodu) ei ole lubatud, välja arvatud kitsalt piiritletud tingimustel RSVKK § 103 alusel. 
 • Riigisaladuse rääkimine tavaliste mobiiltelefonidega ei ole lubatud. Riigisaladust tohib telefoni teel edastada ja vastu võtta üksnes selleks ette nähtud telefonides. 
 • Andke teada Kaitsepolitseiametile, kui mõni kõrvaline isik üritab ligi pääseda Teie valduses olevale salastatud infole või teada saada, millist infot Te valdate.
 • Andke kõigist võimalikest julgeolekuintsidentidest teada asutuse riigisaladuse kaitset korraldavale isikule või mõnele muule isikule, kes on määratud Teie asutuses vastutama julgeoleku eest. Sellistest intsidentidest tuleks teavitada ka Kaitsepolitseiametit. 
 • Ärge edastage riigisaladust sisaldavat elektroonilist dokumenti avatud interneti kaudu. Riigisaladust võib elektrooniliselt edastada üksnes selleks ette nähtud infosüsteemi kaudu. 
 • Ärge edastage salastatud dokumenti tavalise faksiga.
 • Ärge visake salastatud teavet sisaldavat dokumenti paberikorvi ega pange seda paberikorvi kõrvale koristajale äraviimiseks. Salastatud teabe hävitamiseks on ette nähtud kindel kord, seda ei saa käsitleda tavalise vanapaberi või prügina.
 • Salastatud teavet edastades või dokumenti tutvustades veenduge, et isikul on lisaks juurdepääsuõigusele ka just selle info teadmise vajadus.
 • Kui valdate riigisaladust, ärge eksponeerige avalikult, et omate ligipääsu riigisaladusele või töötate riigisaladusega. Jälgige, mida sotsiaalmeedias näitate või avalikult välja ütlete.