Skip to main content

Tänasest on Kaitsepolitseiameti peadirektor Margo Palloson

Täna, 16. juunil alustas Kaitsepolitseiameti peadirektorina tööd kogenud kaitsepolitseinik Margo Palloson

“Kaitsepolitseiametil on suur roll Eesti siseturvalisuse tagamisel, eriti viimaste aastate kriisides, mil kogu valdkond on pidanud kandma erakordselt suurt vastutust. Margo Palloson võtab teatepulga üle vastutusrikkal ajal. Soovin talle edu ja usun hea koostöö jätkumisse. Tänan KAPO pikaajalist peadirektorit Arnold Sinisalu, kes on oma ametiülesannetes aidanud oluliselt kaasa meie ühiskonnas turvalisuse tõstmiseks. Uuele juhile andis Sinisalu üle tugeva ja hästijuhitud organisatsiooni,“ sõnas siseminister Lauri Läänemets.

Margo Palloson hindab samuti kõrgelt eelmise peadirektori Arnold Sinisalu tööpanust. „Minu ametiaeg algab selle võrra sujuvamalt, et võtan üle tulemusliku ja partneritelt tunnuste pälvinud organisatsiooni. Minu ülesanne on siit lähtepunktist KAPOt omakorda edasi arendada,“ sõnas Palloson. „Meil on täita Eesti sisejulgeoleku kaitsmisel unikaalne missioon. Kaitsepolitsei töötajaid pingutavad püsivalt ennetades ja tõkestades julgeolekuohte, mida mõjutab keeruline julgeolekukeskkond Euroopas.“

Margo Palloson on Kaitsepolitseiametis töötanud 21 aastat, neist juhiametis viimased 12. Pallosoni senine töö oli vastuluure ja põhiseadusliku korra kaitse valdkonnas.