Skip to main content

Tallinna Ringkonnakohus jättis 16.07.2015 otsustega rahuldamata Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti kaks kaebust Kaitsepolitseiameti vastu.

Tallinna Ringkonnakohus ei rahuldanud Mihhail Kõlvarti apellatsioonikaebuseid ja jättis Tallinna Halduskohtu 04.03.2013 ning 07.08.2013 otsused muutmata. Ringkonnakohus rahuldas samas M. Kõlvarti apellatsioonikaebuse osaliselt halduskohtu 07.08.2013 otsuses, mõistes Kaitsepolitseiametilt Mihhail Kõlvarti kasuks välja apellatsioonimenetluse kulud summas 310 eurot ja 10 senti.

04.03.2013 jättis Tallinna Halduskohus rahuldamata M. Kõlvarti kaebuse, millega viimane nõudis 2012. aasta kevadel ilmunud kaitsepolitsei aastaraamatus tema kohta esitatud väidete ümberlükkamist, nende andmete kustutamist või kinni katmist kaitsepolitsei aastaraamatu digiversioonis ning aastaraamatu eksemplaride kõrvaldamist Rahvusraamatukogust, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Sisekaitseakadeemia raamatukogudest ning maakondade keskraamatukogudest. Lisaks soovis M. Kõlvart uue sisuga aastaraamatu trükkimist ning kaitsepolitseilt nende varasemaid väiteid kummutava pressiteate avaldamist.

07.08.2013 jättis Tallinna Halduskohus rahuldamata M. Kõlvarti kaebuse, milles viimane taotles Kaitsepolitseiameti poolt 12.04.2012 pressikonverentsil kaebajat puudutava teabe avaldamise õigusvastasuse tuvastamist; Kaitsepolitseiameti veebilehel ebaõigeid andmeid ümberlükkava teadaande avaldamist; Kaitsepolitseiametilt pressikonverentsi korraldamist kaebajat puudutavate ebaõigete andmete ümberlükkamiseks; teise ja kolmanda nõude rahuldamata jätmise korral mõista Kaitsepolitseiametilt välja mittevaralise kahju hüvitis kohtu äranägemisel.