Skip to main content

Tööle Kaitsepolitseiametisse

Kui Sa oled julge, teotahteline ja õpihimuline inimene ning soovid muuta keskkonda turvalisemaks, siis täida meie ankeet, mille leiad kodulehelt, ja kandideeri.

Tingimused:

Sul peab olema kõrgharidus, Sa pead oskama vähemalt kahte võõrkeelt. Sa pead olema terve ja füüsiliselt heas vormis Eesti kodanik, kes valdab eesti keelt seadusega kehtestatud ulatuses.

Kasuks tuleb hea suhtlemisoskus, magistrikraad ning töökogemus õiguskaitses.

Sobivaks kandidaadiks osutumise korral tuleb Sul taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba, mis on eelduseks tööle asumisel (vt Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord), ning läbida tervisekontroll.

Enne kandideerimist tutvu palun Kaitsepolitseiameti põhimäärusega, politseiametnikule kehtestatud kutsesobivusnõuetega ning õigusaktidega, mis reguleerivad meie tööd.

Kandideerimisel on oluline teha seda konfidentsiaalselt:

  • ära aruta kandideerimist teistega, sh CV-s märgitud soovitajatega;
  • ära kasuta dokumentide saatmiseks arvutit või e-posti kontot, kus teistel võib olla juurdepääs sinu tegevusele ja kirjavahetusele (nt tööarvuti jmt);
  • töövestlusel juhendame sind, kas ja kuidas kandideerimisest teistele rääkida.

Tööle KAPOsse