Kaitsepolitseiamet 100

Tööle Kaitsepolitseiametisse

Kui Sa oled julge, teotahteline ja õpihimuline inimene ning soovid muuta keskkonda turvalisemaks, siis täida meie ankeet, mille leiad kodulehelt, ja kandideeri.

Tingimused: Sul peab olema kõrgharidus, Sa pead oskama vähemalt kahte võõrkeelt. Sa pead olema terve ja füüsiliselt heas vormis Eesti kodanik, kes valdab eesti keelt seadusega kehtestatud ulatuses.

Kasuks tuleb hea suhtlemisoskus, magistrikraad ning töökogemus õiguskaitses.

Sobivaks kandidaadiks osutumise korral tuleb Sul taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba, mis on eelduseks tööle asumisel (vt Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord), ning läbida tervisekontroll.

Enne kandideerimist tutvu palun Kaitsepolitseiameti põhimäärusega, politseiametnikule kehtestatud kutsesobivusnõuetega ning õigusaktidega, mis reguleerivad meie tööd.