Skip to main content

Täpsustus seoses Eesti Ekspressi 21.01.2010 artikliga

Seoses Eesti Ekspressi 21.01.2010 artikliga Risto Teinoneni tegevusest peame vajalikuks täpsustada  järgnevat.

Kaitsepolitseiametilt on küsitud artiklis viidatud dokumentide päritolu kohta. Selgituseks juhime tähelepanu, et R. Teinoneni haldusasjas Kaitsepolitseiameti vastu olid kohtumaterjalide hulgas kriminaalasjas ülekuulatud isikute ütlused ja muud tõendid, mis kajastasid R. Teinoneni tegevust. Artikli autor Tarmo Vahter on nimetatud dokumentidega käinud tutvumas Tallinna Halduskohtus. 

Tarmo Vahter pöördus kaitsepolitseisse kõnealuse artikli koostamisel. Juhtisime ajakirjaniku tähelepanu asjaolule, et materjalid pärinevad kohtutoimikust ning nende päritolule oleks korrektne viidata ka artiklis. Kahetsusväärselt ajakirjanik seda ei teinud.