Struktuur

Kaitsepolitseiametit juhib peadirektor. Alates juunist 2013 on Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu. Peadirektori ülesanded on kirjeldatud Kaitsepolitseiameti põhimääruse § 10.

Kaitsepolitsei peadirektoril on kolm asetäitjat: Aleksander Toots, Martin Arpo ja Martin Perling.

Ametil on kolm regionaalset osakonda:

  • Lõuna osakond (teeninduspiirkond: Valga-, Võru-, Viljandi-, Tartu-, Jõgeva- ja Põlvamaa). Direktor Jaanus Kann
  • Virumaa osakond (teeninduspiirkond: Lääne-Viru ja Ida-Viru maakond). Direktor Andres Kangur
  • Lääne osakond (teeninduspiirkond: Hiiu-, Saare-, Lääne-, Järva-, Rapla- ja Pärnumaa). Direktor Veiko Germann

Ameti muu struktuuri kehtestab siseminister määrusega. 

Kaitsepolitseiameti täpsem struktuur on salastatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord» § 7 lõike 6 punkti 1 alusel.