Skip to main content

Spekulatsioonid seoses Herman Simmiga

Kaitsepolitseiamet lükkab ümber spekulatsioonid riigireetmises süüdimõistetud Herman Simmi võimalikest kaasosalistest teistes riigiasutustes, sealhulgas kaitseministeeriumis.

Seoses viimasel ajal meedias esitatud vastavasisuliste väidetega peab Kaitsepolitseiamet vajalikuks teatada järgmist:

Riigireetmise kriminaalasjas mõisteti süüdi Hermann Simm ning kõik viited võimalikele kaasosalistele nii kaitseministeeriumis kui teistes riigiasutustes on põhjendamatud ja alusetud.

Kriminaalasja uurimise käigus ei ilmnenud ühtegi otsest ega kaudset tõendit, mis andnuks alust arvata, et Herman Simmil oleks olnud tema kuritöös kaasosalisi nii tema kolleegide kui teiste riigiasutuste töötajate seas.

Herman Simm ei värvanud ega üritanud värvata mitte ühtki riigiametnikku ega kedagi teist. Samuti ei püüdnud Simm kallutada riigireetmisele ühtegi Eesti elanikku.

Kriminaalasja eeluurimisel tuvastati küll, et Herman Simm edastas Venemaa välisluurele taustainformatsiooni mitmete Eesti kodanike ja riigiametnike kohta kuid selle informatsiooni alusel ei värvatud ega ka üritatud värvata ühtki isikut. Rõhutame - kõik sellesisulised väited on ilma igasuguse aluseta ning spekulatiivse iseloomuga.

Eesti valis Simmi juhtumi käsitlemisel avaliku menetluse tee, teades seejuures kaasnevaid riske erinevateks spekulatsioonideks. See näitab meie ühiskonna ja õigussüsteemi tugevust, samas eeldab ka avalikkuse vastutundlikku suhtumist.

Levitatavad spekulatsioonid mõne Eesti riigiametniku võimalikust seosest Vene eriteenistustega on pahatahtlikud ja ohtlikud. Kutsume kõiki üles hoiduma aluseta kahtlustustesse ja vastastikusse süüdistamisse langemisest, sest see on ainult vesi vaenulike eriteenistuste veskile.

Andres Kahar
komissar