Skip to main content

Salakuulajad tabatud

Eesti Politseileht nr 18, 11. aprill 1922

Salakuulajad tabatud

Märtsikuul läinud aastal sai Narva kaitsepolitsei osakond teada, et Lommi mõisa juures, Narva taga, kohalikkude elanikkude poolt Vene salakuulaja poolt kogutud teateid läbi traattõkete Venemaale edasi toimetatakse. Asja juurdlemisel saadi teada, et Pulkovo külas elunev Ivan Jakovlev asja segatud. Tema juures pandi läbiotsimine toime, kuid midagi kahtlast sealt ei leitud. Ülekuulamisel kaitsepolitseis seletas Jakovlev järgmist: sel ajal, kui Eesti-Vene piiri ei olnud veel kindlaks määratud, käinud ta sagedasti üle piiri erapooletul maaribal. Ühel külapidul saanud ta kokku Venemaal elutseva endise Pulkovo küla elanikuga Ilja Mihhailoviga. Veebruarikuul l. a. saanud ta Mihhailovi käest kirja, mis salaja üle piiri oli toimetatud. Kirjas kirjutas Mihhailov, et ta traataia juurde tuleks läbirääkimistele. Traattõkete juures saanud ta tõesti Mihhailoviga kokku, kellega keegi Nikolai Prokofjevi nimeline isik kaasas olnud. Seal seletanud mõlemad, et salakuulamise otstarbel on tarvidus Narvaga ühendust pidada ja soovitanud temale seda kohustust oma peale võtta, lubades selle eest hästi maksta. Tema olnud sellega nõus, sest kohustus seisnud ainult selles, et traataia juurde kirju tuua teatud isikutelt, kes Narvas elutsesid ja Venemaa poolt jälle neid kirju vastu võtta. Kohe saanud ta 1000 marka. Esimese kirja saanud ta ka kohe ja see olnud adresseeritud Narvas elutsevale Aleksei Pavlovskile. Kirja teinud ta lahti ja leidnud ta ettekirjutuse, teateid koguda Eesti sõjavägede üle. Selle kirja peale viinud ta varsti Pavlovskilt vastuse. Hiljem leidnud Mihhailov, et Jakovlev on kasulikum muu ameti peale ja käskinud siis kirjade edasitoimetamist Zahonje külas elutseva Nikolai Nikiforovi hooleks jätta. Sellest ajast hakanud Nikiforov traataial saadud kirju tema kätte tooma. Kõigis järgmistes kirjades nõutud teateid Eesti vägede üle, nimelt – kuidas sünnib Eesti polkude ühendamine koondatud polkudesse, missugused polgud ühendatakse, kui palju väeosades mehi, kus asuvad patareid j. n. e. Kõikide nende küsimiste peale kogunud Pavlovski Narvas teateid ja saatnud tema ja Nikiforovi läbi Venemaale. Hiljem tehtud Jakovlevile ülesandeks teateid koguda Narvas asuvate patareide üle.

Teistkordsel läbiotsimisel leiti Jakovlevi juurest kiri, milles nõutakse teateid sõjavägede koosseisu, patareide asukoha, sõjavarustuse ja põhja-lääne-armeelaste üle. Peale Pavlovski saatnud Nikolai Prokofjev Jakovlevi ja Nikiforovi läbi kirju oma emale Sophie Serkalovale, kes samuti Narvas elutses. Serkalova saatnud vastuseid Prokofjevile, mida tema juures elutsev Jegor Kurõshev valmis kirjutanud, kuid nende kirjade sisu jäänud Jakovlevile teadmatuks.

Sõjaväe teadetekogumise osakonnas olevate teadete järgi seisid Ilja Mihhailov ja Nikolai Prokofjev Jamburgis asuva vastuluuramisosakonna teenistuses. Pavlovskit, kelle õige nimi  Aleksei Platonov oli, läks korda vahi alla võtta, kuid ta jooksis sõdurite käest, kes teda saatsid, ära ja seni ei ole korda läinud teda tabada.

Teiste kohta tuli asi sõjaringkonnakohtus arutlusele, kus Viru maak. Narva valla kodanik Nikolai Aleksandri p. Nikiforov U. N. S. § 111 p. 1 põhjal 8 aastaks sunnitööle mõisteti. Sama valla kodanik Ivan Gavrili p. Jakovlev, 16 a. vana – mõisteti 3 aastaks vangi ilma õiguste kaotuseta.