Skip to main content

Riigisaladuse tasemed

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse kohaselt on riigisaladusel neli taset. Teabe kaitsmise vajadusest lähtuvalt liigitatakse riigisaladused piiratud, konfidentsiaalse, salajase ja täiesti salajase tasemega riigisaladuseks. Selline jaotus vastab nii NATO kui ka Euroopa Liidu, aga ka enamuse nimetatud institutsioonide liikmesriikides kasutatavale jaotusele. 

PIIRATUD

RESTRICTED

KONFIDENTSIAALNE

CONFIDENTIAL

SALAJANE

SECRET

TÄIESTI SALAJANE

TOP SECRET

Samas on mõnes riigis või rahvusvahelises organisatsioonis salastatud teabe tasemeid vähem (vt võrdlustabelit välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega Välisluureameti kodulehelt).  

Näited: PIIRATUD = UK OFFICIAL SENSITIVE, UE RESTREINT, EU RESTRICTED, KÄYTTO RAJOTETTU

Sisu poolest saab riigisaladusi jagada ka valdkondade kaupa:

  • välissuhete riigisaladus;

  • riigikaitse riigisaladus;

  • korrakaitse riigisaladus;

  • julgeolekuasutuste riigisaladus ning

  • infrastruktuuri ja teabekaitse riigisaladus.