Skip to main content

Riigile võib rahalist kahju tuua ametnike võimalik rikkumine, mitte kriminaalmenetlus

Euroopa Liidu tõukevahendite raha mitteeraldamise võivad kaasa tuua ametnike poolt riigihangete nõuete seaduse rikkumised, mitte võimalike rikkumiste uurimiseks alustatud kriminaalmenetlus. Ka Rahandusministeerium on oma 26.10.2010 otsusega tunnistanud „E263 Aruvalla-Kose teelõigu projekteerimise ja ehituse" hankemenetluse kehtetuks, viidates riigihangete seaduse rikkumistele. 

Rahandusministeerium ei ole Euroopa Komisjonile vastuse koostamiseks küsinud Riigiprokuratuurilt ega Kaitsepolitseiametilt ametlikku informatsiooni teedeehituse riigihangetega seotud kriminaalmenetluse kohta.

Seega on ebaõige tänases Eesti Päevalehes toodud väide, et tee-ehituse hangete uurimine võib tuua riigile hiigelkahju.

Aruvalla-Kose ning Liiapeksi-Loobu teelõikude riigihangetega seonduvalt on kriminaalmenetluses esitatud põhjendatud kahtlustused Marika Priskele, Tamur Tsäkkole, Erkki Suurorg´ile ja AS Nordecon Infrale.

Kadri Tammai
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur

Andres Kahar
juhtivspetsialist
Kaitsepolitseiamet