Skip to main content

Rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumine

2022. aasta

10. oktoobril 2022 tegi Tartu Maakohus otsuse, milles mõistis Valgevene kodaniku P. R. süüdi KarS 93-1 lg 1 - § 25 lg-te 1 ja 2 järgi (rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumise katse) ning KarS §345 lg 1 (teadvalt võltsitud dokumendi kasutamine) alusel ning mõistis talle karistuseks kaks kuud vangistus. Lisakaristusena mõisteti süüdimõistetule Eesti Vabariigist väljasaatmine koos sissesõidukeeluga tähtajaga viis aastat. R. ebaseaduslik tegevus seisnes selles, et ta püüdis Luhamaa maateepiiripunkti kaudu Venemaa Föderatsiooni toimetada kaubakoorma, milles olevad kaubad kuulusid sanktsioneeritud kaupade hulka ning nende eksportimine Venemaale on keelatud. 

Luhamaa maanteepiiripunktis esitas R. dokumendid, mille kohaselt oli kauba sihtkohaks Armeenia, kuid samas olid tal kaasas kauba saatedokumendid, mille kohaselt pidi kauba tegelikuks saajaks olema Venemaa ettevõtted.