Skip to main content

Pressiteade kaitsepolitsei vastu esitatud kaebuse osalise rahuldamise kohta

Riigikohus ei võtnud Kaitsepolitseiameti kassatsiooni menetlusse, seega jõustus Tallinna ringkonnakohtu varasem otsus, millega osaliselt rahuldati Yana Toomi kaebus.

Vastavalt kohtuotsusele avaldab Kaitsepolitseiamet järgmise sisuga pressiteate:

„Kaitsepolitseiamet teatab, et on 12.04.2012 avaldatud aastaraamatus avaldanud Yana Toomi kohta õigusvastaselt  alljärgneva  väite:  Yana  Toom  on  koostöös  Inimõiguste  Teabekeskusega survestanud Tallinna koole esitama linnavolikogule taotlusi. Tegemist on ebakohase väärtushinnanguga, mille avaldamine Kaitsepolitsei poolt oli õigusvastane.“

Vastavalt kohtuotsusele on Kaitsepolitseiamet kohustatud  kustutama  või  katma  kinni  Kaitsepolitseiameti 2011. a  aastaraamatus  sisalduvad  laused:  „Üleminekuvastase  tegevuse  võttis  2011.a Riigikogu  valimiste  eel  enda  peale  Tallinna  abilinnapea  haridus-  ja  kultuuriküsimustes Yana Toom. Koostöös Venemaa kaasmaalaspoliitikas osaleva Inimõiguste Teabekeskusega survestati Tallinna vene koole esitama linnavolikogule taotlusi jätkamaks vene õppekeelega ka pärast 2011.a 1. septembrit, mil venekeelsed gümnaasiumid pidid õpetama 60% õppeainetest eesti keeles.“

Ringkonnakohus jättis  rahuldamata  Yana  Toomi  kaebuse  Kaitsepolitseiameti  kohustamiseks  kõrvaldama aastaraamatu eksemplarid raamatukogudest ja mittevaralise kahju hüvitamiseks rahas. 

Ringkonnakohus leidis, et KAPO-l piisab andmete töötlemiseks sellest, et olemas on põhjendatud kahtlus ohust põhiseaduslikule korrale ja riigi terviklikkusele. Kohus kinnitas, et KAPOl oli õigus Yana Toomi isikuandmete kogumiseks – endise abilinnapea aktiivne tegevus riikliku hariduspoliitika vastu töötamisel vajas vähemalt lähemat uurimist. Kohus leidis, et KAPOl oli õigus Yana Toomi isikuandmeid koguda, kuid ilma Yana Toomi nõusolekuta sellest aastaraamatus kirjutada oli õigusvastane.

Kohtuotsus ei kohusta Kaitsepolitseiametit oma järeldusi muutma, kuid piirab nende jagamist avalikkusega. Kaitsepolitseiamet täidab kohtuotsusega pandud kohustused.

Harrys Puusepp
pressiesindaja
Kaitsepolitseiamet
6121406
5090170
[email protected]