Skip to main content

Pistise ja valeütlusega seotud kuritegudes süüdistatavad astuvad kohtu ette

Riigiprokuratuur saatis üldmenetluses Viru Maakohtusse kriminaalasja, milles Viru Ringkonnaprokuratuuri endist prokuröri abi Silvi Errot süüdistatakse pistise nõudmise katses ja valeütluste andmisele kaasaaitamises. Pistise vahendamises süüdistatakse ühte naist ja valeütluse andmises ühte meest.

Süüdistuse kohaselt nõudis Silvi Erro (53) tema juhitavas kriminaalmenetluses kahtlustatavalt Svetlana (46) vahendusel pistist selle eest, et ta ei taotleks kahtlustatava vahistamist. Toimuv oli õiguskaitseasutuste kontrolli all ning kuritegu jäi seetõttu katse staadiumisse.

Samuti süüdistatakse Silvi Errot selles, et ta osutas vaimset kaasabi kriminaalmenetluses kannatanuna esinevale Yuryle (59) teadvalt valeütluste andmisel. Nimelt soovis Yury muuta oma esialgseid ütlusi, et tema tuttav, kes oli kriminaalmenetluses kahtlustatavana kinnipeetud, vabaneks arestimajast.

Silvi Errot süüdistatakse pistise nõudmise katses ehk karistusseadustiku § 293 lg 2 p 2 ja 25 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises. Samuti süüdistatakse Errot kriminaalmenetluses kannatanu poolt teadvalt vale ütluse andmisele kaasaaitamises ehk karistusseadustiku § 320 lg 1 ja 22 lg 3 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

Svetlanat süüdistatakse pistise vahendamises ehk karistusseadustiku § 295 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

Yuryt süüdistatakse kriminaalmenetluses kannatanuna teadvalt valeütluse andmises ehk karistusseadustiku § 320 lg 1 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises.

Kadri Tammai
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur