Skip to main content

Olukord Eestis

Eestis on terrorismivastase võitluse peavastutaja Kaitsepolitseiamet. Keskendume valdavalt ennetusele, luues kaitsemehhanisme ja heidutusmeetmeid, mis teevad Eesti terroristidele ebamugavaks sihtmärgiks ning piiravad nende võimalikku tegevusvabadust. 

Terroriohu tase Eestis on jätkuvalt madal, mis tähendab, et rünnaku toimepanemise tõenäosus on küll väike, aga mitte olematu. Arvestades terroristide rünnakumeetodit, kus kasutatakse soodsat juhust ja vahendite kättesaadavust, ei ole võimalik ohtu üheski demokraatlikus riigis täielikult välistada. Eestis terroriorganisatsioone ei tegutse ja siin pole ka ühelgi terroriorganisatsioonil tugipunkti. Samas ei ole Eesti kõrvale jäänud rahvusvahelise terrorismi mõjudest: Eestist on Süüriasse terroriorganisatsiooni võitlejaks läinud üks inimene ning kaks isikut on süüdi mõistetud islamistliku terrorismi toetamises. Samuti on Eesti elanikud hukkunud ning kannatada saanud terrorirünnakutes välismaal. Rahvusvahelise terrorismi vastase võitluse toetajana on Eesti terroriorganisatsioonide vaateväljas, kuid mitte peamiseks sihtmärgiks. 

Eestis tuleks käesoleval ajal suurima ohuallikana rääkida islamistlikust terrorismist. Me ei käsitle muid liikumisi, mis teistes riikides on terrorismi kasutanud. Terrorismivastane tegevus on oluliselt nõrgestanud rahvusvahelisi terroriorganisatsioone nagu Daesh ja Al-Qaeda. Nende kontrollitavad maa-alad Iraagis ja Süürias ning sellega koos ka sissetulek on võrreldes varasemate aastatega oluliselt vähenenud. See on kahandanud organisatsioonide võitlusvõimet ning lääneriikides rünnakute korraldamise suutlikkust. Sellest hoolimata ei ole terrorismioht oluliselt vähenenud. Nimetatud organisatsioonid on restruktureerimise faasis ja nende rahvusvaheline võrgustik tagab lähivaates nende püsimajäämise. Otsitakse uusi lahendusi oma mõju suurendamiseks. Daesh ja Al-Qaeda harud Aafrika, Kesk-Aasia ja Kagu-Aasia riikides on regionaalse mõjuvõimuga, kuid annavad võimaluse näidata operatsioonide korraldamise võimekust ja oma eesmärgiks oleva islami kalifaadi moodustamise nimel tegutsemist. 

Tuletame meelde, et terroriohu vaates mõjutavad Eestis turvalisust mitte ainult Eestis radikaliseerunud, vaid ka Eestit külastavad radikaliseerunud inimesed. Kaitsepolitsei on tuvastanud paarkümmend Eestis elavat või Eestiga tihedalt seotud inimest, kes edasi radikaliseerudes võivad kujuneda ohuks avalikule korrale ja riigi julgeolekule.