Skip to main content

Nõukogude Venemaa agendi tapmine

Eesti Politseileht nr 13, 4. märts 1922

Nõukogude Venemaa agendi tapmine

5. mail leidsid piirivalvurid Peipsi järve ääres Kavastu valla piirides sambla sisse maetud tundmata isiku surnukeha. Asja uurimisel sai kindlaks tehtud, et tapetu oli nõukogude Venemaa agent Karl Mihkli p. Lepin, kes salaja üle Peipsi järve Eestisse oli tulnud. Tapetule oli noaga kuklasse löödud ja peaaju vigastatud. Esialgu langes kahtlus tapmises, vendade Batanovite ja Nikita Baldini peale, kuid tõenduste puudusel jäeti nad vabaks. Hiljem aga sai politsei teateid, et Sergei Batanov ja Baldin Lepini teenistuses seisnud mingisuguste salaülesannete täitmiseks. Ülekuulamisel seletas Varnja küla elanik Ivan Kusnetsov, et vennad Sergei ja Grigori Batanovid ja Nikita Baldin röövimise otstarbel Lepini ära tapnud, kuna Leonti Kusnetsov neile kaasa aidanud röövitud asjade varjamises. Surnukeha juurest leitud taskuraamatu märkuste järele tehti kindlaks, et mõrtsukad Lepini juures teenistuses seisnud, kuid mis ülesandel, - seda ei saadud kindlaks teha. Ülekuulamisel seletasid S. Batanov ja Baldin, et neil teada olnud, et Lepin Eesti kahjuks töötab ja sellepärast otsustanud nad ta tappa. Surnukeha juurest võtnud nad küll väärtasjad ja raha ära, mis Leonti Kusnetsov oma kätte hoiule võtnud. Grigori Batanovi politseil korda ei läinud tabada. Sõjaringkonnakohus mõistis Sergei Dimitri p. Batanovi ja Nikita Ivani p. Baldini 15 aastaks ja Leonti Kusnetsovi – 10 aastaks sunnitööle.