Skip to main content

Muu kaitsepolitseile huvi pakkuda võiva info andmine kaitsepolitseile

Kaitsepolitseiameti põhiülesanded on Eesti Vabariigi põhiseadusliku korra ja territoriaalse terviklikkuse tagamine, riigisaladuse kaitse, vastuluure ning võitlus terrorismi ja korruptsiooniga. Kui Teil on infot ohu kohta Eesti Vabariigi julgeolekule või infot, mis võiks Teie meelest olla abiks Kaitsepolitseiameti töös, siis tuleb kindlasti meiega ühendust võtta.

Meiega saab ühendust ööpäev läbi lühinumbril 12 455 või välismaalt helistades +372 612 1455. Abi on sellest, kui oskate öelda, kuidas selle info saite. Teie isikut hoitakse soovi korral konfidentsiaalsena.