Skip to main content

Massihävitusrelvade leviku tõkestamine

Terrorismi tõkestamisel arendavad julgeolekuasutused kõrvuti siseriikliku tegevusega ka rahvusvahelist koostööd, esmajoones massihävitusrelvade leviku tõkestamiseks ning rahvusvahelise terrorismi võimalike rahastamisallikate väljaselgitamiseks ja likvideerimiseks.

Viimaste aastate rahvusvaheline kogemus on näidanud, et terroristlikel motiividel tegutsevad grupid või üksikisikud eelistavad tsiviilühiskonna ründamiseks kasutada käepäraseid vahendeid – sõidukeid ning külm- ja tulirelvi. Olgugi et lõhkeainete kättesaadavus on suuresti õiguskaitseasutuste töö tõttu järjest raskem, pole terroristide huvi nende kasutamise vastu kadunud. Kaitsepolitseiamet kogub teavet lõhkeaine ja tulirelvade ebaseadusliku käitlemise kohta ning uurib vastavaid kuritegusid. 

Hoolimata aastate jooksul suure kõlapinnaga kuritegude uurimistest, rööbiti ennetava selgitustöö ja koostööpartnerite loovutuskampaaniatega, jagub igasse aastasse lõhkeaine ebaseadusliku käitlemise kriminaalmenetlusi ning kohtuotsuseid. 

Demineerimiskeskus koostöös Kaitsepolitseiameti ja Riigiprokuratuuriga on alates 2008. aastast korraldanud lõhkematerjali loovutuskampaaniaid. Inimesed saavad uurimist kartmata igal ajal vabatahtlikult ära anda plahvatusohtlikud esemed.