Skip to main content

Lõhkematerjalist teatamine

Kui olete leidnud plahvatusohtliku eseme, siis:

  • ärge puutuge seda;
  • hoiatage läheduses viibijaid plahvatusohtliku eseme eest. Ärge lubage eset puutuda ka teistel;
  • andke leiust esimesel võimalusel teada telefonil 112.

Tuletame meelde, et lõhkekehad ja lõhkeained võivad väga kergesti plahvatada ning plahvatuse risk on veelgi suurem, kui lõhkematerjali puudutada või lahti monteerida. Kindlasti tuleks teatada lõhkematerjalist, mille asukoht on Teile teada ja mis asub nt metsas, põllul, omanikuta hoones või maa-alal.