Kaitsepolitseiamet 100

Lõhkematerjalist teatamine

Kui olete leidnud plahvatusohtliku eseme, siis:

  • ärge puutuge seda!
  • hoiatage läheduses viibijaid plahvatusohtliku eseme eest! Ärge lubage eset puutuda ka teistel!
  • andke leiust esimesel võimalusel teada telefonil 112!

Päästeamet, kaitsepolitsei ja prokuratuur on kutsunud 2008. ja 2009. a elanikke teatama lõhkematerjalist. Kahenädalase kampaania „Teata lõhkematerjalist!” käigus said inimesed teatada nende valduses või neile teada olevast lõhkematerjalist.

Kampaania raames kutsusid ametkonnad inimesi üles teatama lõhkematerjalist telefonil 112, et Päästeameti demineerijad saaksid sellele järele tulla ja kahjutuks teha. Karistust lõhkeaine omamise eest kampaania jooksul teatanutele ei järgnenud.

Kampaania eesmärk oli ennetada ohtu inimeste elule ja tervisele ning tõkestada lõhkematerjali ebaseaduslikku käitlemist.

Selliseid kampaaniaid korraldatakse ka tulevikus.

Igal aastal toimub mitu plahvatust, milles inimesed hukkuvad või saavad vigastada. Kõige traagilisemad on plahvatused, kui selles hukkuvad juhuslikud möödakäijad.

2009. aastal avastasid ja kõrvaldasid kaitsepolitsei töötajad käibelt 60,91 kg lõhkeainet, 565 mitmesuguse kasutusotstarbega detonaatorit, 39 granaati, 25 miini ja mürsku, 64 tulirelva, 6074 eri kaliibriga padrunit, 1307 g detoneerivat nööri, 16 sütikut, 27,4 m süütenööri, 8 elektrišokirelva ja hulgaliselt mitmesuguseid relvaosi.

Tuletame meelde, et lõhkekehad ja lõhkeained võivad väga kergesti plahvatada ning plahvatuse risk on veelgi suurem, kui lõhkematerjali puudutada või lahti monteerida. Kindlasti tuleks teatada lõhkematerjalist, mille asukoht on Teile teada ja mis asub nt metsas, põllul, omanikuta hoones või maa-alal.