Skip to main content

Kuidas kaitsta Teie valduses olevat riigisaladust?

 

 • Lõunapausile minnes või õhtul töölt lahkudes pange riigisaladust sisaldavad dokumendid ja muud teabekandjad (mälupulgad, CD-plaadid vms) laua pealt ära lukustatavasse kappi või sahtlisse (piiratud tasemega riigisaladuse puhul) või turvaalal asuvasse seifi.
 • Ärge jätke väljaprinditud dokumenti printerile vedelema.
 • Ärge arutage tööasju avalikes kohtades või kõrvaliste isikute juuresolekul.
 • Ärge lugege salastatud infot sisaldavaid dokumente avalikes kohtades (nt kohvik, restoran, buss, lennuk).
 • Andke teada, kui mõni kõrvaline isik üritab ligi pääseda Teie valduses olevale salastatud infole või teada saada, millist infot Te valdate.
 • Ärge arutage riigisaladust sisaldavaid asju telefoni teel, kui Te ei ole kindel, kas sideliin on krüpteeritud. Mobiiltelefon ei ole turvaline sidevahend salastatud info edastamiseks.
 • Kasutage oma tööarvutis salasõna, mida on raske ära arvata ja kaitske seda kõrvaliste isikute eest.
 • Lukustage arvuti ekraan, kui lahkute tööpäeva vältel oma töölaua tagant.
 • Õhtul töölt koju minnes lülitage oma tööarvuti välja.
 • Andke kõigist võimalikest julgeoleku intsidentidest teada asutuse riigisaladuse kaitset korraldavale isikule või mõnele muule isikule, kes on määratud Teie asutuses vastutama julgeoleku eest.
 • Ärge edastage riigisaladust sisaldavat elektroonilist dokumenti avatud interneti kaudu. Riigisaladust võib interneti teel edastada vaid juhul, kui selleks on olemas Välisluureameti luba, s.t Välisluureamet on asutuse vastava infotöötlussüsteemi tunnistanud nõuetele vastavaks.
 • Ärge edastage salastatud dokumenti tavalise faksiga.
 • Salastatud teavet edastades või dokumenti tutvustades veenduge, et isikul on lisaks juurdepääsuõigusele ka just selle info teadmise vajadus.
 • Ärge visake salastatud teavet sisaldavat dokumenti paberikorvi ega pange seda paberikorvi kõrvale koristajale äraviimiseks. Salastatud teabe hävitamiseks on ette nähtud kindel kord, seda ei saa käsitleda tavalise vanapaberi või prügina.
 • Kui valdate riigisaladust, ärge eksponeerige oma nõrkusi internetis ega meedias.