Skip to main content

Kohus mõistis Vladimir Veitmani süüdi riigireetmises

Täna, 30. oktoobril tunnistas Harju maakohus riigireetmises, ametialase teabe edastamises ning riigisaladuse avalikustamises süüdi Vladimir Veitmani. Kohus mõistis Veitmanile liitkaristuseks 15 aastat vangistust.

Kohus konfiskeeris Veitmanilt kriminaaltulu 120 000 euro ulatuses ning rahuldas ka Kaitsepolitseiameti tsiviilnõude Veitmani vastu 65 000 euro ulatuses.

Kohtuasja arutati kinnisel istungil ja kokkuleppemenetluses.

7. augustil 2013 pidasid kaitsepolitsei töötajad kinni endise kolleegi Vladimir Veitmani kahtlustatuna riigireetmises, täpsemalt salastatud teabe edastamises Venemaa Föderatsiooni eriteenistustele. Vladimir Veitman oli töötanud kaitsepolitseis tehniliste toimingute spetsialisti ametikohtadel aastatel 1991-2011. Koostööst Venemaa Föderatsiooni välisluureteenistusega saab rääkida aastast 2002. Veitmanil ei olnud ligipääsu EL ega NATO saladustele.

Kaitsepolitseiamet on välja selgitanud isikud, kes Venemaa Föderatsiooni eriteenistuse poolt Veitmani tegevust juhtisid ja kellele ta Eesti saladusi edastas. Vladimir Veitmani agendijuht oli Venemaa välisluure agent Nikolai Jermakov ning Jermakovi kontaktisikuks oli Valeri Zentsov, keda laiem avalikkus teab kui Hermann Simmi värbajat. Kaitsepolitseiamet kutsub üles kõiki isikuid, kes on Zentsovi või Jermakoviga kokku puutunud, kaitsepolitseisse pöörduma.

Vladimir Veitmani taust:

Vladimir Veitman sündis 15.02.1950 Tallinnas

Põhi- ja keskkoolis käis Tallinnas, Tallinnas omandas ka tehnilise kõrghariduse (TPI).

1980-1991 töötas ta NSVL Riikliku Julgoeleku Komitees (KGB), täpsemalt ENSV RJK operatiiv-tehnilises osakonnas.

Vladimir Veitman asus Kaitsepolitseiametisse tööle detsembris 1991 põhimõttel, et endisi KGB töötajaid ei kaasatud operatsioonide planeerimisse ja juhtimisse, kuid kasutati spetsialistina tehnilistes toimingutes.

Veitman saadeti Kaitsepolitseiametist pensionile aastal 2011.

Katrin Lunt
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur
613 9415
527 6806
[email protected]

Harrys Puusepp
pressiesindaja
Kaitsepolitseiamet
6121406
5090170
[email protected]