Skip to main content

Keskkonnaministeeriumi ametnikku kahtlustatakse pistise võtmises

Kaitsepolitseiamet pidas korduvas pistise võtmises kahtlustatavana kinni Keskkonnaministeeriumi ametniku. Pistise andmises kahtlustakse kahte eraettevõttega seotud isikut.

Kahtlustuste kohaselt tagas ametnik ühele eraettevõttele osavõtu ametniku töövaldkonda kuuluvas riigihankes ning teisele eraettevõttele toetuse, olles üheks hindajaks toetuse taotluse rahuldamisel. Vastutasuks tellisid eraettevõtted riigihanke täitmisel omakorda töid ametniku varjatud osalusega ettevõttelt. Ametniku tegevuse suhtes on alustatud kriminaalmenetlust ja ta on tunnistatud kahtlustatavaks Karistusseadustiku § 293 lg 2 p 1 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises (korduv pistise võtmine).

Uurimist juhib Riigiprokuratuur ja viib läbi Kaitsepolitseiamet.

Kadri Põldaru
Avalike suhete talituse juhataja
Riigiprokuratuur