Skip to main content

Kaubalaev Arctic Sea kaaperdamise suhtes alustatud kriminaalmenetluse käigust

Kaitsepolitseile teadaolevalt on Vene võimud Arctic Sea juhtumiga seoses kinni pidanud kuus Eesti elanikku. Neist kaks Venemaa kodanikud, üks Eesti kodanik ja kolm isikut on määratlemata kodakondsusega. 

Kõik kinnipeetud on meessoost, sündinud ajavahemikul 1964 - 1980.a. Enamik neist on kuritegeliku taustaga - varem karistatud narko-, isiku- ja varavastaste kuritegude eest.

Ametlikku õigusabipalvet ega muud kinnitavat teavet toimunu kohta Venemaalt Eestile seni laekunud ei ole.

Samas võib täna rahvusvahelises meedias avaldatud video - ja fotomaterjali põhjal siiski väita, et neil näidatud kahtlusalused sarnanevad isikutele, kelle võimaliku seotuse kohta toimunuga on Kaitsepolitseiametile varem teavet laekunud.

Riigiprokuratuur ja Kaitsepolitseiamet  väljendavad lootust, et lähiajal laekub Vene Föderatsioonilt ka ametlik teave kinnipeetud Eesti elanike kohta.

Seni jätkavad Eesti õiguskaitseasutused nii rahvusvahelist koostööd, kui ka siseriiklike menetlustoimingute läbiviimist toimunu asjaolude väljaselgitamiseks.

Tuvastamaks Eestist pärit isikute seotust kaubalaeva Arctic Sea väidetava kaaperdamisega alustati 18.08.2009 kriminaalasi Karistusseadustiku § 110 tunnustel. Kriminaalmenetluse läbiviimise eesmärgiks on aidata igakülgselt kaasa antud raske rahvusvahelise kuriteo asjaolude väljaselgitamisele.

Andres Kahar
Kaitsepolitseiameti komissar