Skip to main content

Kapo kõrvaldas käibest kiirgusallika

RIIGIPROKURATUUR

KAITSEPOLITSEIAMET

Pressiteade

22. detsember 2015

 

Kaitsepolitseiamet kõrvaldas 17. detsembril ebaseaduslikust käibest suure aktiivsusega kiirgusallika.

Kaitsepolitseiamet tuvastas läinud neljapäeval Tallinna linnapiiri lähistelt maa sisse peidetud ligi 85-kilogrammise, tööstuses kasutatava suure aktiivsusega kiirgusallika varjestuskonteineri, mis sisaldas radioaktiivset isotoopi tseesium (Cs-137).

Tseesiumi kiirgus ümbritsevale keskkonnale ega inimestele otsest ohtu ei kujutanud. Keskkonnaameti kiirgusosakonna kiirgusseire büroo viis läbi kiirgustaseme mõõtmise ning konteiner toimetati seejärel ohtlike jäätmete hoiustamiskohta.

Konteineri ja selle sisu päritolu tuvastamiseks alustas Kaitsepolitseiamet kriminaalmenetlust ebaseadusliku kiirgustegevuse paragrahvi alusel (KarS § 411). Menetlust juhib Riigiprokuratuur.

See, milline on konkreetse kiirgusallika päritolu ja kui kaua võis see olla maa sisse peidetud, selgitatakse käimasoleva menetluse käigus. Hetkel on teada, et konkreetne tseesiumi sisaldav konteiner ei ole kunagi Eestis seaduslikus käibes olnud.

 

Agnes Suurmets-Ots

Kaitsepolitseiameti pressiesindaja

+372 509 0170

 

Ilmar Kahro

Riigiprokuratuuri avalike suhete juht

+372 5886 4200