Skip to main content

Kampaania "Teata lõhkematerjalist" on lõppenud

Kaks nädalat kestnud Päästeameti, Kaitsepolitseiameti  ja Prokuratuuri ühiskampaania "Teata lõhkematerjalist" jooksul said  Päästeameti demineerijad 102 väljakutset.  Möödunud aastal oli väljakutseid 30.

Kampaania eesmärgiks oli anda inimestele võimalus vabaneda nende valduses olevast lõhkematerjalist karistust kartmata.

Kahe nädalaga said Päästeameti demineerijad kätte ligi 60 kilogrammi lõhkeainet, 4845 padrunit, 472 signaalraketti, 1446 süütekapslit, 43 detonaatorit, 9 mürsku, 9 käsigranaati ning ühe jalaväemiini. Lisaks veel  lõhkepakette, pürotehnilisi laenguid ning õppelahingumoona. Kõige enam oli kutseid Tallinnas (20) ning Tartumaal (16).

Demineerimiskeskuse juhataja Arno Pugoneni sõnul oli kampaania edukas ning teateid lõhkematerjalist palju. Endiselt muudavad Pugoneni murelikuks inimesed, kes ise lõhkematerjali ära soovivad tuua. "Kahjuks on ikka veel neid, kes granaadi või mürsuga komando ukse taha jalutavad. Veel tahan inimestele südamele panna, et hoolimata kampaania lõppemisest ootame endiselt inimestelt teateid lõhkekeha leidude kohta," sõnas Pugonen.

Kuidas käituda, kui olete leidnud võimaliku plahvatusohtliku eseme või aine:
1. Kui olete leidnud plahvatusohtliku eseme, ärge seda puutuge! 
2. Hoiatage läheduses viibivaid isikuid plahvatusohtliku eseme eest! Ärge lubage eset puudutada ka teistel!
3. Esimesel võimalusel andke leiust teada telefonil 112!

Mitte mingil juhul ei tohi lõhkematerjali ise puutuda ega transportida, leitud lõhkematerjalist teavitamine ei ole karistatav!