Skip to main content

Kaitsepolitseiametis on kasutusel uued ametitõendid

Alates 01. jaanuarist 2010 on Kaitsepolitseiametis kasutusel uued ametitõendid. Uus ametitõend on ID kaardi sarnaste mõõtmetega plastkaart, millele on trükitud turvamuster ja ametniku andmed.

Kaitsepolitsei politseiametnikele väljastatud ametitõendi esiküljel on asutuse nimetus, dokumendi nimetus, ametniku ees- ja perekonnanimi, isikukood, värvifoto, ametitõendi kehtivusaeg ja number.

Tagaküljel on dubleeritult dokumendi nimetus ning ametitõendi number.

Kaitsepolitseiameti avalikele teenistujatele väljastatud ametitõend on samasuguse kujundusega, aga ilma politseiametnikule viitavate kirjeteta.

Esialgu jäävad kaitsepolitseis kasutusele senised politseiametniku žetoonid. 2010. aasta esimesel poolel on kavas kasutusele võtta uued žetoonid.

Andres Kahar
juhtivspetsialist
vanemkomissar