Skip to main content

Kaitsepolitseiameti teave Edgar Savisaare raha küsimise kohta Venemaalt

Manused

Täna 21. detsembril 2010 informeeris Kaitsepolitseiamet Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni oma tegevuse käigus saadud teabest, mis käsitleb Edgar Savisaare raha küsimist Venemaalt ning andmetest selle kohta, et Edgar Savisaar on kiriku ehitamise toetamise kõrval küsinud konspireeritud viisil täiendavalt raha erakonnale. Kuulanud ära Kaitsepolitseiameti informatsiooni, pidas Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjon vajalikuks avalikkuse võimalikult avatud teavitamist antud juhtumist viisil, mis ei kahjusta Eesti julgeolekuhuve ega ohusta julgeolekuasutuste tegevusmeetodeid ja allikaid.

Kaitsepolitseiametile seadusega pandud prioriteetseks tegevusvaldkonnaks on võõrriikidest ja nende eriteenistustest lähtuva luure- ja mõjutustegevuse avastamine ja tõkestamine. Selle töö käigus sai Kaitsepolitseiametile teatavaks informatsioon Edgar Savisaare võimalikest katsetest saada Venemaalt vahendeid Keskerakonna rahastamiseks. Nimetatud teabe kontrollimiseks läbiviidud teabehankelise tegevuse tulemusel kindlaks tehtud faktid leiate Kaitsepolitseiameti peadirektori käskkirjast nr 98T.

Käskkirjas esitatud Edgar Savisaare poolt Venemaalt raha küsimist käsitlevatele faktidele  ei ole Kaitsepolitseiametil käesoleval hetkel võimalik midagi täiendavat lisada.

Andres Kahar

vanemkomissar

juhtivspetsialist