Skip to main content

Kaitsepolitseiamet tänas koostööpartnereid

Siseminister andis üle kaitsepolitseiameti teeneteristid

Teisipäeval, 21. juunil, andis siseminister Ken-Marti Vaher Lõuna Politseiprefektuuris üle Kaitsepolitseiameti II liigi teeneteristid Lõuna Politseiprefektuuri politseiametnikele.

Teeneteristi tulemusrikka koostöö eest Kaitsepolitseiametiga pälvisid komissar Talis Thal ja vaneminspektor Jaak Kamber.

Kaitsepolitseiameti teeneteristid on kasutusel alates selle aasta maist. Teeneteristil on kaks liiki. Esimene liik on mõeldud kaitsepolitsei töötajate autasustamiseks. Teise liigiga tunnustatakse ameti väliseid koostööpartnereid.