Skip to main content

Kaitsepolitseiamet pidas kinni relvade, laskemoona ning lõhkeaine ja lõhkeseadeldiste ebaseadusliku käitlemisega tegelenud isikute grupi

Kaitsepolitseiamet pidas kinni relvade, laskemoona ning lõhkeaine ja lõhkeseadeldiste ebaseadusliku käitlemisega tegelenud isikute grupi.

Kaitsepolitseiamet viis möödunud nädalal  lõpule operatsiooni, mille käigus peeti Tallinnas, Viljandi- ja Pärnumaal ning Ida-Virumaal kinni kümme relvade, laskemoona, lõhkeaine ja lõhkeseadeldiste ebaseadusliku käitlemisega tegelenud isikut. Kõik kinnipeetud on meessoost, sündinud ajavahemikul 1947 - 1972.   Mõned neist varem kohtulikult karistatud (ebaseaduslik vabaduse võtmine; tulirelvade ja helisummuti ja lõhkeaine ebaseaduslik käitlemine). Kinnipeetutest kolm on Tallinna, neli Viljandimaa, kaks Ida-Virumaa ning üks Pärnumaa elanik.

Kinnipeetutest üheksa on prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal kuueks kuuks vahi alla võetud. Üks isik on elukohast lahkumise tõkendiga vabastatud. 

Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Eerik Heldna sõnul on „Lõhkematerjali ebaseadusliku käitlemise takistamine üks KaPO olulisemaid tööprioriteete. Tekitatakse ju sellise tegevusega suur oht paljudele inimestele ning eriti ohtlik on potentsiaalne võimalus, et lõhkeaine satub kurjategijate kätesse. 1990-ndate tagasipöördumist ei soovi ju keegi", märkis Heldna.

Isikutele on esitatud kahtlustused KarS § 414 lg 1 (lõhkeaine ebaseaduslik käitlemine); § 414 lg 2 p 2 (lõhkeaine ebaseaduslik käitlemine suures koguses); § 415 lg 1 (lõhkeseadeldise ja selle olulise osa ebaseaduslik käitlemine); § 418 lg 1 (tulirelva, selle olulise osa või laskemoona ebaseaduslik käitlemine); § 4181 lg 1 (tsiviilkäibes keelatud tulirelva, selle olulise osa või laskemoona ebaseaduslik käitlemine); § 420 lg 1 (tulirelva helisummuti ebaseaduslik käitlemine) järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises.

Kokku võeti ülalmainitud isikutelt menetlustoimingute käigus ära:

Ligi 50 kg (49,29 kg) lõhkeainet; mitukümmend lõhkeseadeldist (käsigranaate, õppegranaate, lõhkepakette); ligi paarsada ühikut lõhkeseadeldiste olulisi osi (sütikud, süütenöörid, detonaatorid, sütikuta miinid, mürsud, detoneeriv nöör); 76 erinevat tüüpi tulirelva (vintpüssid, automaatvintpüssid, püstolid, püstolkuulipildujad ning ka 6 kuulipildujat); sadu erinevaid tulirelva osi (vintrauad, lukud, kabad, päästemehhanismid, salved); üle 4000 padruni ja 7 tulirelva helisummutit.

Kõigi kümne isiku suhtes on alustatud kolm kriminaalasja mida menetlevad Kaitsepolitseiameti Lõuna-Eesti, Tallinna ning Virumaa osakonnad. Menetlust viiakse läbi Lõuna-, Põhja- ja Viru Ringkonnaprokuratuuri juhtimisel.

Andres Kahar
kaitsepolitsei komissar