Skip to main content

Kaitsepolitseiamet pidas kinni kaks Tartu linnavalitsuse ametnikku

28. märtsil pidas Kaitsepolitseiameti Lõuna osakond kahtlustatavatena kinni kaksTartu Linnavalitsuse haridusosakonna töötajat, keda kahtlustatakse linnavalitsuse vara omastamises suures ulatuses.

Omastamine toimus kahtlustuse kohaselt ajavahemikul 2008. aastast kuni käesoleva ajani.

Asjaolude uurimiseks alustati kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb omastamist (§ 201 lg 2 p 2, 3, 4).

Prokurör otsustab  lähiajal, kas ta taotleb eeluurimiskohtunikult luba kahtlustatavate vahistamiseks või mitte.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi Kaitsepolitseiameti Lõuna osakond ning  juhib Lõuna Ringkonnaprokuratuur.