Skip to main content

Kaitsepolitseiamet pidas kahtlustatavana kinni Viru Maakohtu kohtuniku

Kaitsepolitseiameti töötajad pidasid 3. veebruaril kinni Viru Maakohtu Kohtla-Järve kohtumaja kohtuniku, keda kahtlustatakse altkäemaksu vastuvõtmisega nõustumises ja selle nõudmises, riigisaladuse avalikustamises ning kriminaalasja kohtueelse menetluse, sealjuures jälitusmenetluse andmete ebaseaduslikus avaldamises.

Kinni peeti ka üks altkäemaksu vahendamises kahtlustatav isik ning kaks altkäemaksu andmises kahtlustatavat.

Kaitsepolitseiamet pidas kohtuniku kinni kahtlustatavana karistusseadustiku § 294 lg 2 p 2, § 241 lg 1 ning § 316¹ järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises.

Esialgse kahtlustuse kohaselt nõudis kohtunik raha riigisaladuse avalikustamise ning kriminaalasja kohtueelse menetluse ja jälitusmenetluse andmete ebaseadusliku avaldamise eest.

Kaitsepolitseiamet on teostanud 3. veebruaril mitmeid erinevaid läbiotsimisi. 

Kriminaalmenetlust juhib Riigiprokuratuur ja viib läbi Kaitsepolitseiamet. Kriminaalmenetluse huvides ei ole käesoleval ajal võimalik täiendavaid kommentaare anda.

Kadri Põldaru
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur