Skip to main content

Kaitsepolitseiamet pidas kahtlustatavana kinni Tartu Maakohtu kohtuniku

Prokuratuur kinnitab ajakirjanike päringuid, et Kaitsepolitseiamet pidas kahtlustatavana kinni Tartu Maakohtu kohtuniku.

Kaitsepolitseiameti töötajad pidasid 20. mail kinni Tartu Maakohtu Võru kohtumaja kohtuniku, keda kahtlustatakse korduvas altkäemaksu võtmises ja teadvalt ebaseaduslike kohtulahendite tegemises.

Menetlustoimingute läbiviimiseks peeti kinni ka altkäemaksu andmises ja ebaseadusliku kohtulahendi tegemisele kaasaaitamises kahtlustatav mees. 

Kaitsepolitseiamet pidas kohtuniku kinni kahtlustatavana karistusseadustiku 294 lg 2 p 1 ja 311 järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanemises. 

Kriminaalmenetlust juhib Riigiprokuratuur ja viib läbi Kaitsepolitseiamet. 

Kriminaalmenetluse huvides ei pea prokuratuur võimalikuks anda täiendavaid kommentaare. 

Kadri Põldaru
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur