Skip to main content

Kaitsepolitseiamet lõpetas väärteomenetluse justiitsminister Rein Langi suhtes

Kaitsepolitseiamet lõpetas väärteomenetluse justiitsminister Rein Langi suhtes. Menetlus tuvastas, et ta riigisaladust ei avalikustanud.

Kaitsepolitseiamet alustas Rein Langi suhtes väärteomenetlust 14.04. 2010 riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse (RSVS) § 54 lg 1 järgi (riigisaladuse avalikustamine ettevaatamatusest). Väärteomenetlust alustati Riigiprokuratuuri 07. 04.2010 koostatud kriminaalmenetluse lõpetamise määruses esiletoodud asjaolude väljaselgitamiseks.

Menetluse käigus tuvastati, et Välisministeerium salastas oma 29.05.2009 taotluse piirata Sergei Markovi ning Vassili Jakemenko sissesõidukeelu kehtivus vaid Eesti Vabariigi territooriumiga. Dokument salastati välispoliitilistel kaalutlustel, sest leiti et teabe avalikkusele teatavaks saamine võiks oluliselt kahjustada Eesti välissuhtlust.

Dokumendi ainsaks piiratud tasemel riigisaladust sisaldavaks osaks oligi lõik kus viidati välispoliitilistele kaalutlustele. Ülejäänud teave riigisaladusena käsitletav ei ole. Käesolevaks hetkeks on Välisministeerium kogu dokumendi salastatuse kustutanud.

Menetlus tegi kindlaks, et Rein Lang ei avaldanud teavet selle kohta, et Välisministeeriumi taotlus oli tehtud välispoliitilistel kaalutlustel. Seega ei avaldanud Rein Lang riigisaladust ning juhindudes väärteomenetluse seadustiku § 29 lõike 1 punktist 1 ning § 73 lõike 1 punktist 2, lõpetati tema suhtes väärteomenetlus.

Andres Kahar
juhtivspetsialist