Skip to main content

Kaitsepolitsei uues majas peeti sarikapidu

Täna peeti Kaitsepolitseiameti uues hoones sarikapidu, millega tähistati hoone maksimaalse kõrguse saavutamist. Sarikapärga käisid alla toomas ning ehitajat tänamas siseminister Kristian Jaani, Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu ja AS Nordecon juhatuse liige Priit Luman.

„Meie pikalt oodatud uus maja hakkab järjest enam võtma lõplikke mõõtmeid ja uute tööruumide valmimine on järjest lähemal. Tänapäevased töötingimused annavad meile võimaluse veel paremini pühenduda julgeoleku tagamisele,“ sõnas kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu.

„On oluline, et meie sisejulgeolekut tagaval asutusel oleks kaasaegne ja ameti eripäradele vastav töökeskkond. Hea meel on tõdeda, et oleme astunud sammu lähemale ja jõudnud järgmise verstapostini Kaitsepolitseiameti uue hoone valmimisel. Uus hoone annab ametnikele tööks senisest veelgi paremad tingimused,“ märkis siseminister Kristian Jaani.

„Kaitsepolitseiameti uue peahoone ehitus on langenud väga märgilisele ajahetkele, mil ilmselt kõik mõistavad varasemast enam meie kaitseotstarbeliste hoonete ja rajatiste kvaliteedi tähendus,“ sõnas Nordecon AS juhatuse liige Priit Luman. „Nordeconil on olnud au kanda siin objektil peatöövõtja rolli. Täname nii tellijat kui alltöövõtjate meeskondi väga konstruktiivse ja tulemusele keskenduva koostöö eest.“

Ehitustegevus on kulgenud plaanipäraselt ja tööd püsivad ajagraafikus. Kaitsepolitseiameti peahoone juurdeehitus ehk kõrvalhoone eraldiseisvalt valmib 2023. aasta alguseks. Seejärel renoveeritakse vana hoone, mis omakorda valmib 2024. aasta alguseks. Ameti peahoone uus esindussissepääs on kavandatud Luise tänava ja Toompuiestee nurgale ning esindusfassaad saab olema näoga Kaarli kiriku suunas.