Skip to main content

Kaitsepolitsei tuvastas aegumatu rahvusvahelise kuriteo ohvrid

Kaitsepolitsei on kindlaks teinud Võrumaa massihauast 2011. aasta augustis leitud isikud. Kümne inimese luustikud kuuluvad 1953. aastal NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi (MGB) operatiivgrupi  poolt mõrvatud tsiviilisikutele, kes varjasid ennast Nõukogude võimu repressioonide eest.

2011. aastal teatati Kaitsepolitseiametile sõjahaua või salajase matmispaiga tunnustega kohast Võru vallas Võru linna piirist 1,6 km kaugusel Võru-Valga maantee ääres Reedopalu metsas.

Augustis 2011 tegid kaitsepolitsei uurijad koos kaasatud ekspertidega sündmuskohal esimesed väljakaevamised, mis tõid märgistamata ühishauast päevavalgele kümne inimese luustikud. Kogutud teavet analüüsides püsitati uurimisversioon, et tegemist võib olla 1950-ndatel aastatel tapetud metsavendade säilmetega. 

Tehtud DNA ekspertiiside ja arhiivitöö tulemusena võime nüüd kindlalt väita, et tegemist on 27.03.1953 Viglasoos ja 29.03.1953 Puutlipalus Nõukogude okupatsioonivõimu poolt mõrvatud Richard Vähi, Elsa Vähi, August Kuusi, Endel Leimani, August Kurra, Karl Kauri, Lehte-Kai Ojamäe, Leida Grünthali, Rafael Vähi ja Väino Härmi säilmetega.

2012. aasta septembris leidsid uurijad ja eksperdid Võrumaalt sama matmispaiga lähedalt veel viie tundmatu isiku luustikud ning Kaitsepolitseiamet jätkab tööd nende inimeste tuvastamiseks ja saatuste väljaselgitamiseks.

Harrys Puusepp
pressiesindaja
Kaitsepolitseiamet