Skip to main content

Kaitsepolitsei töötajad pidasid kuriteos kahtlustatavana kinni ameti spetsialisti

Esmaspäeval, 19. detsembril pidasid Kaitsepolitseiameti töötajad kuriteos kahtlustatavana kinni kaitsepolitseis spetsialisti ametikohal töötanud Indrek Põderi. Põderit kahtlustatakse altkäemaksu võtmises oma ametipositsiooni ja ametialaselt juurdepääsetavate andmete ebaseadusliku ärakasutamise eest, eesmärgiga mõjutada Politsei- ja Piirivalveameti ametnike otsuseid süüteo- ja järelevalvemenetlustes.

Kaitsepolitseiameti peadirektor Raivo Aegi hinnangul näitab sellele väga kahetsusväärsele, kuid kaitsepolitsei ajaloos erakordsele juhtumile jälile jõudmine, et kapo sisemine järelevalvesüsteem on tõhus ja usaldusväärne. "Ainult selle teadmisega saame töötada edasi ühtse meeskonnana Eesti riigi julgeoleku nimel. Kui meie seas peaks leiduma neid, kes on valmis meile olulisi väärtusi müüma, siis on eeskätt kaitsepolitsei enda huvi kohelda neid seaduse täie rangusega," sõnas peadirektor Aeg.

Samas kriminaalasjas kahtlustatakse ka täna lahkumisavalduse esitanud PPA sisekontrolli büroo juhti Meelis Tanieli karistusseadustiku § 157 järgi kutse- ja ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumises. Samuti kahtlustatakse mitut isikut altkäemaksu andmises.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Raivo Küüdi sõnul on käimasolev menetlus väga tõsine ja kahetsusväärne. „Kõik inimesed, kõik riigiametnikud, kes seaduse vastu eksivad, väärivad üleüldist hukkamõistu meie kõigi poolt," ütleb Raivo Küüt. Niisuguste juhtumite päevavalgeletulek ja avastamine näitavad Küüdi sõnul õiguskaitseorganite enese tugevust. Küüt lisab, et me kõik ootame, et kogu juhtunu asjaolud saavad selgeks ning iga ametnik, kelle seadusevastased teod saavad tõendatud, saab karmi karistuse.

Riigiprokuratuur alustas Kaitsepolitseiameti informatsiooni põhjal kriminaalasja menetlust ning tulenevalt menetlusega seotud erisustest andis selle menetlemiseks Kaitsepolitseiametile.

Kriminaalmenetlusega seotud info:

Kadri Tammai
avalike suhete juht
Riigiprokuratuur
6139415/ 53413794
[email protected]

PPA ametnikuga seotud info:

Martin Luige 
pressiesindaja 
Politsei- ja Piirivalveamet 
6123050/ 53022110 
[email protected]

Kaitsepolitsei ametnikuga seotud info:

Harrys Puusepp
pressiesindaja
Kaitsepolitseiamet
6121406/ 5090170
[email protected]