Skip to main content

Kaitsepolitsei saatis riigist välja Kremli provokaatori

Kaitsepolitsei ettepanekul tühistas Politsei- ja Piirivalveamet 21.09.2022 Venemaa Föderatsiooni kodaniku Andrey Sushchevi elamisloa. Kaitsepolitsei hinnangul on A. Sushchevi näol tegemist isikuga, kes kujutab endast otsest ohtu Eesti Vabariigi ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide julgeolekule.

Pikaajalise elamisloa tühistamise järel saadeti Sushchev riigist välja ning ühtlasi kehtestati talle 5 aasta pikkune sissesõidukeeld Eestisse ja Schengeni viisaruumi.