Skip to main content

Kaitsepolitsei pidas kinni riigireetmises kahtlustatavad

Täna varahommikul pidasid Kaitsepolitseiameti töötajad riigireetmises kahtlustatavatena kinni Kaitsepolitseiameti spetsialisti Aleksei Dresseni ja tema abikaasa. 

Aleksei Dressenit on alust kahtlustada aastate jooksul Vene Föderatsiooni eriteenistusele FSB erineva talle kättesaadava tööalase teabe, sealhulgas ka riigisaladuse edastamises. 

Tallinna lennujaamas ja selle lähedal kinnipeetud kahtlustatavad kinnipidamisel vastupanu ei osutanud ning nende suhtes teostatakse menetlustoiminguid. 

Isikute kinnipidamisteni viis pikaaegne vastuluurelise informatsiooni kogumine. Julgeolekuasutus hindab praeguses faasis, milliseid ohte kahtlustatav reetmine endast kujutas.

Kaitsepolitseiameti peadirektor Raivo Aegi sõnul tõestab antud kuriteokahtlus Eesti suhtes vaenulike riikide jätkuvat ja tõsist huvi meie kogutud informatsiooni vastu. „Ennekõike on see juhtum kahetsusväärne ja meile kõigile hoiatuseks. Samas taolisel tasemel riigireetmise kahtluse avastamine ja tõenditeni jõudmine eeldab süstemaatilisi toiminguid, professionaalset informatsiooni kogumist ja sellega väga hoolikat ümberkäimist,“ kinnitas Aeg. Uurimist läbiviivatel ametnikel tuleb Aegi hinnangul inimlikud emotsioonid kolleegis pettumise näol alla suruda ning selgitada välja kogu selle negatiivse juhtumi ulatus. "Me ei varja juhtumit, vaid väärtustades usaldust teeme selle teatavaks nii avalikkusele kui ka meie partneritele," lisas Aeg. 

Homme taotleb kriminaalmenetlust juhtiv Riigiprokuratuur Harju Maakohtult Aleksei Dresseni vahistamist. Aleksei Dresseni abikaasa vahistamise taotlemise otsustab Riigiprokuratuur homseks. 

Riigireetmise eest näeb karistusseadustik karistusena ette kuue- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.

Aleksei Dressen töötas Kaitsepolitseiametis aastast 1993, olles varasemate aastate jooksul töötanud ka juhtivatel kohtadel. Dressenile on 2004. aastal omistatud politsei 3. järgu teeneterist. Täna vabastati Aleksei Dressen ametist. Tema abikaasa ei olnud ametnik. 

Kadri Tammai
Avalike suhete juht
Riigiprokuratuur
6139 415
5341 3794
[email protected]

Harrys Puusepp
pressiesindaja
Kaitsepolitseiamet
6121 406
5090 170
[email protected]