Skip to main content

Kaitsepolitsei pidas kinni korruptsioonis kahtlustatavad ettevõtte tootmisjuhid

Reedel, 31. jaanuaril pidasid kaitsepolitsei töötajad Jõhvis kinni Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse (EETT) tootmisdirektori ja tootmisjuhi, keda kahtlustatakse altkäemaksu võtmises. Prokuröri taotlusel võttis Viru maakohus mõlemad mehed laupäeval vahi alla.

Kahtlustuse kohaselt võtsid 59-aastane Ago ja 43-aastane Alexey oma ametipositsiooni ära kasutades koos ja korduvalt altkäemaksu selle eest, et nad aitasid altkäemaksu lubanud ja andnud isikutega seotud ettevõtetel võita EETT korraldatud hankeid. Korruptsioonikahtluste uurimisel tegid prokuratuur ja kaitsepolitsei koostööd Eesti Energia sisekontrolliosakonnaga.

Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Eerik Heldna peab majandusjulgeolekut ohustava korruptsiooni tõkestamist oluliseks. "Kõrgetasemeline korruptsioon on otseselt põhiseaduslikku korda õõnestav nähtus, kuna annab Eesti suhtes ebasõbralikele sise- ja välisjõududele võimaluse mõjutada korrumpeerunud ametnike kaudu riigi jaoks strateegiliste otsuste langetamist;" selgitas Heldna. "Energiajulgeolek ja -sõltumatus on kõigi lääneriikide julgeolekuteenistuste teravdatud tähelepanu all."

2013. a jaanuarist on Kaitsepolitsei ühe põhiülesandena sätestatud strateegilise ohuna ametialaste kuritegude ja korruptsiooni ennetamine ja tõkestamine. Kaitsepolitsei on ka varasemalt andnud hinnangu, et riigi osalusega ettevõtetes on kõrge korruptsioonirisk just erinevatel hangetel. Riigi osalusega äriühingutes ja mittetulundusühingutes toime pandavad korruptsioonikuriteod on kaitsepolitsei uurimisalluvuses alates 29. septembrist 2011, kui Vabariigi Valitsus andis määrusega julgeolekuasutusele selleks õiguse ja kohustuse.

Kriminaalasja muid menetlusandmeid ei ole käesoleval hetkel võimalik uurimise huvides avalikustada.

Jelena Filippova
pressinõunik
Viru Ringkonnaprokuratuur
663 8415; 530 21929
[email protected]

Harrys Puusepp
pressiesindaja
Kaitsepolitseiamet
6121406
5090170
[email protected]